20 April 2017

Pieter de Beijer Scaled Agile Framework en DevOps SAFe blogOnlangs bevestigde het 11e State of Agile Report dat het Scaled Agile Framework (SAFe) het leidende scaling framework is. In datzelfde rapport lees ik dat zo’n driekwart van de ondervraagde bedrijven bezig is met DevOps of daar plannen voor heeft. Hoe zit het eigenlijk met de combinatie van SAFe en DevOps?

 

Op het eerste gezicht – in april 2017

Binnen de big picture van SAFe is DevOps een van de vele aanklikbare items. Een klik op de link brengt ons bij deze pagina: www.scaledagileframework.com/devops/.

 

Bovenaan deze pagina staat een quote uit de bestseller The Phoenix Project van Gene Kim et al. De quote gaat over het fenomeen deployment pipeline. Dit DevOps-concept focust op het automatiseren van het gehele traject tussen het ontwikkelen en in productie krijgen van software. En zet daarmee de toon voor de rest van het DevOps-artikel in SAFe, wat is opgehangen aan de volgende zes adviezen:

 

 1. Maak en onderhoud een staging-omgeving die zo veel mogelijk lijkt op je productie-omgeving.
 2. Zorg dat je ontwikkel- en testomgevingen ook zo veel mogelijk op je productieomgeving lijken.
 3. Doe een deployment naar staging (minstens) iedere iteratie (sprint) en ga zo vaak mogelijk ook echt in productie.
 4. Breng alles (niet alleen code) onder versiebeheer.
 5. Bouw omgevingen geautomatiseerd op (en niet meer handmatig).
 6. Automatiseer je deployment proces.

 

Het lijkt dus alsof er vooral aandacht is voor de techniek en het automatiseren van het deployment-proces. Gelukkig staat in het artikel ook kort vermeld dat DevOps een veel meer omvattend concept is en vooral draait om mind-set en cultuur. Waarin afbreken van silo’s en samenwerking tussen Dev en Ops binnen de Agile Release Train een belangrijke rol spelen.

 

The DevOps Handbook

In navolging van The Phoenix Project is inmiddels The DevOps Handbook verschenen. Dit boek is geschreven door vier DevOps-goeroes: Gene Kim (die we al kennen van The Phoenix Project), Jez Humble (beroemd geworden door zijn boek en website Continuous Delivery), Patrick Debois (een van degenen die aan de oorsprong van DevOps stond) en John Willis (momenteel werkzaam bij Docker). In tegenstelling tot The Phoenix Project, is The DevOps Handbook geen novelle, maar een overzicht van best practices en veel voorbeelden rondom DevOps.

 

De structuur van het boek is gebaseerd op het model van The Three Ways van Gene Kim, aangevuld met een apart hoofdstuk over de relatie tussen DevOps en security, change management en compliance.

 

Veel overeenkomsten

Al lezend door The DevOps Handbook viel het me op dat ik steeds meer overeenkomsten tussen SAFe en DevOps vond.

 

Zowel in SAFe als in DevOps hechten we namelijk aan:

 

 • zo kort mogelijke feedback loops op werkend product
 • zo vroeg mogelijk en continu integreren
 • zo kort mogelijke lead time
 • werken in zo klein mogelijke batches
 • zo min mogelijk work in progress en zo min mogelijk multitasking
 • ingebouwde kwaliteit en geautomatiseerd testen
 • werken met zo stabiel mogelijke, kleine, autonome, co-located teams
 • een omgeving gericht op samenwerking en vertrouwen
 • continu leren en verbeteren; minstens 20% tijd voor innovatie en (proces)verbetering
 • (gedeelde) doelen
 • visualiseren van werk
 • het loskoppelen van deployments en releases
 • optimaliseren van de gehele value stream in plaats van de losse onderdelen
 • een evolutionaire, service-oriented architectuur en aandacht voor non-functional requirements
 • budgetteren rondom producten in plaats van projecten
 • leiderschap dat dit alles mogelijk maakt

 

Wat staat ons te wachten in SAFe?

Ook Dean Leffingwell en consorten hebben The DevOps Handbook gelezen en zijn er erg enthousiast over. Dit zal op termijn leiden tot een forse uitbreiding van het DevOps-concept in SAFe. Daarbij gaat SAFe uit van vier principes:

 

 1. Continuous Exploration: voortbouwend op Lean Startup principes zien we hier bijvoorbeeld het bouwen van een Minimum Viable Product bij epics en het opnemen van een outcome hypothesis bij elke feature.
 2. Continuous Integration: dit onderdeel bestaat al lange tijd in SAFe; zo snel mogelijk en continu over de teams heen integreren is één van de kernaspecten van SAFe.
 3. Continuous Deployment: hier wordt het DevOps-concept flink uitgebreid, op basis van het acronym CALMeR: Culture, Automation, Lean flow, Measurement en Recovery.
 4. Release on Demand: het idee van ontkoppelen van de cadans waarin we ontwikkelen van de beste releasemomenten bestaat al sinds jaren in SAFe; dit idee wordt hier nog wat verfijnd op basis van recente inzichten rondom ‘langzame’ en ‘snelle’ IT.

 

Al met al krijgen we hiermee in SAFe (terecht) nog meer aandacht voor DevOps!

 

Meer leren?

Kijk eens op onze website voor een mooie overzichtstraining van SAFe, een introductie van DevOps of DevOps certificering.

 

Scaled Agile Framework and SAFe are trademarks of Scaled Agile, Inc.