10 November 2022

Open Agile Architecture (OAA)

Agile is sinds een jaar of vijftien dé manier van werken. Belangrijkste kenmerk is het opleveren van software in korte cycli waarbij waarde toevoegen voor de eindgebruiker en de business het belangrijkste doel is. Organisaties lopen echter snel tegen de vraag aan welke positie architectuur in deze werkwijze moet innemen. The Open Group ontwierp daarom Open Agile Architecture (OAA): een raamwerk om Agile en Architectuur te verenigen. Wijke Hamer, Account Chief Architect bij Capgemini, het derde bedrijf ter wereld dat geaccrediteerd is om de Open Agile Architecture Training te geven, legt uit.


Bekijk hier de beschikbaarheid voor de Open Agile Architecture Training
 

De veranderende rol van IT architectuur

Architectuur is onderhevig aan veranderingen. Klassieke architectuur werkt vooraf uit om vervolgens de implementatie van de software op een Agile wijze te bewerkstelligen. Deze traditionele aanpak staat haaks op het vlotte, cyclische werken van Agile dat zich richt op flexibiliteit, snelheid en klanttevredenheid. Architectuur is planmatig opgezet terwijl Agile het nemen van beslissingen uitstelt en van feedback afhankelijk is bij voorzetting van het proces. Ook wordt er in de klassieke architectuur minder rekening gehouden met onverwachte gebeurtenissen. Last minute aanpassingen zorgen vaak voor hoge kosten. Daarbij is de scheiding tussen architecten en developers vaak te groot. Een architect moet het ontwerp continu uitleggen en controleren om het gewenste resultaat te behalen. Het team voelt zich op zijn beurt over-gecontroleerd.
Wijke: “Voorheen bepaalde je als architect een doelarchitectuur en tekende je een nauwkeurige roadmap uit om daar te komen. Het was sterk gericht op modellen en het structureren van de oplossing. Klassieke architectuur raamwerken kijken naar de aspecten van business, informatie, applicatie en technologie. Open Agile Architectuur kiest voor aanvullende viewpoints, zoals ervaringsperspectief, en het gedrag in een organisatie. Als architect geef je nog steeds kaders maar laten we meer over aan de expertise van de ontwikkelaars. Open Agile Architectuur gaat er vanuit dat je verder kijkt dan de traditionele aspecten van business, informatievoorziening en applicaties. Je kijkt naar het geheel. Als je alleen naar een proces kijkt, kunnen je keuzes suboptimaal zijn.”
 

Scrum en SAFe

Agile is inmiddels ruimschoots omarmd door organisaties wereldwijd. Vooral Scrum was vijftien jaar geleden heel populair. Dit was gericht op werkbare resultaten die direct zichtbaar zijn. Architecten leken aan de kant gezet en dus moest er iets veranderen. De rol van architect werd opnieuw uitgevonden. Er kwamen nieuwe methoden als Scaled Agile Framework (SAFe) waarbij er wel degelijk een rol voor de architect was weggelegd. Men begon te werken met release trains in plaats van projecten en met productteams die werken in sprints en die passen weer in zogeheten Program Increments (PI). De architecten overleggen regelmatig met management rondom de strategische thema’s en de epics en werden hiermee weer een vaste waarde binnen het ontwikkelproces.


Belangrijk bij nieuwe Agile methoden is vooral de overtuiging dat er altijd ruimte en vrijheid moet zijn voor onverwachte zaken en experimenten. Wijke: “Met Open Agile Architecture wordt architectuur vooraf niet meer volledig vastgelegd: je werkt met intentionele architectuur en guardrails. Samenwerken is essentieel. Bij Agile Architectuur ben je je bewust van het feit dat wijzigen van architectuur veel tijd en geld kost. Daarom neem je beslissingen zo laat mogelijk, net als bij de Agile opzet. Daarbij staat business value en de customer journey veel meer centraal in het proces. Tot slot is er meer verantwoordelijkheid weggelegd voor solution engineers en is er meer ruimte voor experimenteren.”
 

Waarom de Open Agile Architecture Training?

Wijke: “Open Agile Architectuur vergt echt een andere mindset. Architecten zijn vaak opgeleid met traditionele raamwerken als TOGAF en SAFe. Maar de wereld is veranderd. Open Agile Architecture gaat in op digitale transformaties. Er is niet meer business en IT. Die twee zijn nu innig verbonden: de business is IT. We kijken naar waarde en outcome. Je moet je team kunnen begrijpen. Deze training biedt praktische handvatten om beter te kunnen schakelen met bijvoorbeeld de customer journey designer, product owner of software developer. Na deze training kijk je niet langer alleen naar de structuur van een organisatie maar ook naar experience en outcome. Door middel van best practices, casussen en theorie geven we je in twee dagen het inzicht dat nodig is om als architectuur mee te komen in Agile. Daarnaast bereiden we je optimaal voor voor het Open Agile Architectuur certificeringsexamen.”


Wil jij als IT-architect leren hoe je agile écht omarmd? Boek nu de Open Agile Architecture training.