02 September 2020

BiSL is een framework dat practische invulling geeft aan veel voorkomende issues die samenhangen met het voeren van een gezonde informatievoorziening in de bedrijfsvoering. BiSL bestaat al een groot aantal jaren en is de standaard bij veel organisaties die beseffen dat zonder betrouwbare informatievoorzieing de bedrijfsvoering ernstig in gevaar komt.

 

BiSL gaat verder dan het vakgebied van functioneel beheer dat veelal zich beperkte tot applicaties. BiSL richt zich op een juiste afstemming tussen alle vormen van informatievoorziening in relatie tot de bedrijfsvoering en de veranderingen in die bedrijfsvoering. Het is daarbij een aandachtsgebied dat volledig tot de verantwoording hoort van de bedrijfsvoerder, maar vaak heeft de bedrijfsvoerder niet de tijd en kennis om dat ook nog op zich te nemen. Dus is het niet vreemd dat dit een vakgebied is dat vaak zal worden toegewezen aan medewerkers informatie voorziening  in samenhang met de informatiemanager.

 

Het is dan ook de verantwoordelijkheid van deze specialisten om de bedrijfsbelangen intern en extern naar service providers te managen waardoor een ongestoorde en adequate bedrijfsvoering mogelijk zal zijn en de bedrijfsvoerder zich vooral kan concentreren op het besturen van zijn organisatie.

 

De huidige versie van biSL is afkomstig uit 2012. Een aantal jaren geleden is er BiSL NEXT ontstaan, maar deze versie van het framework leek te ver weg te staan van de praktijk en de toen al zeer goed bekend staande BiSL.

 

Dit jaar is BiSL3 uitgekomen. Een framework dat perfect aansluit bij BiSL 2012 maar dat een aantal aanpassingen kent waardoor het ook invulling kan geven aan de issues die zo kenmerkend zijn voor de hedendaagse bedrijfsvoering. Om maar 2 voorbeelden te noemen. In BiSL 2012 was er wel aandacht voor ketenmanagement, maar in BiSL3 is dat niet meer beperkt tot aandacht op richtinggevend niveau, maar is er ook invulling gegeven aan het operationeel faciliteren van het ketenmanagement.  Een ander voorbeeld is informatiebeveiliging. In BiSL 2012 was informatiebeveiliging een aspect dat zich grotendeelds beperkte tot gebruikersbeheer en beheer bedrijfsinformatie. In BiSL3 is informatiebeveiliging een integraal onderwerp dat in alle lagen van het model een plaats heeft gekregen.

 

Wat zijn nu de plannen?

De huidige BiSL en de betreffende examens en certificering  blijven nog ongeveer tot het eind van 2020 beschikbaar. Na 2020 zal iedereen volledig over moeten gaan op BiSL3.  Capgemni Academy is per direct overgegaan op de nieuwe BiSL3 en daarmee helpen wij je aan de meest recente certificering.