30 December 2015

Wat is een requirement?

Requirements management speelt binnen vele organisatie een rol bij verbetertrajecten. Er zijn verschillende soorten requirements zoals business requirement, stakeholder requirements en solution requirements. Maar wat is in essentie een requirement? Een requirement is een eis aan een oplossing voor een bedrijfsprobleem. De oplossing voor het bedrijfsprobleem moet bijdragen aan verbeterdoelstellingen. Stel je voor in de rol van business analist bij een webshop van consumentenartikelen. Uit jouw analyse blijkt dat het bedrijfsproces voor versturen van facturen te lang duurt. Daarom formuleer je een verbeterdoelstelling om de doorlooptijd van het bedrijfsproces met 10% te verminderen.

 

Na overleg met het hoofd van crediteurenadministratie, de teamleider van het bedrijfsproces en 3 medewerkers heb je voor ogen hoe je die 10% vermindering van de doorlooptijd kunt realiseren. Dat wil je doen door de wachttijden tussen procestaken te verminderen, informatie compleet aan te leveren bij procestaken en een aantal handelingen van procestaken te automatiseren. Zoals gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding schetst dit voorbeeld twee belangrijke elementen van requirements; herleidbaarheid en steun van belanghebbenden.

 

Figuur 1: Verbeterdoelstelling, requirements, stakeholders en herleidbaarheid

 

De 4 succesfactoren voor requirements management

We weten nu wat requirements zijn. Wat zijn dan kritische succesfactoren van effectief requirements management? Er zijn 4 kritische succesfactoren voor effectief requirements management; betrokkenheid van belanghebbenden, herleidbaarheid van requirements, concrete formulering en een requirements management plan. De kritische succesfactoren vormen samen belangrijke voorwaarden voor effectief requirements management zoals gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding.

 

Figuur 2: De kritische succesfactoren van effectief requirements management

 

Acties voor een goede start van requirements management

Een bonusparagraaf in deze blog zijn actiepunten om te starten met effectief requirements management. Er zijn drie stappen die je kunt nemen om requirements management in te zetten bij verbeteringen en veranderingen.

 

 

Figuur 3: Drie stappen voor effectief requirements management.

 

Wil je meer informatie over requirements management of requirements management trainingen? Kijk dan hier.

 Deze blog is geschreven door Maher Dara en Joke Peek. Maher Dara is IT Transformations Manager bij Capgemini. Hij heeft ervaringen met implementaties van informatiesystemen. Joke Peek is Learning Consultant en heeft meer dan 20 jaar ervaring in kennisontwikkeling van professionals op het gebied van business analyse, requirements management en personal skills.