• Requirements

  Requirements zijn essentieel in de ontwikkeling of aanschaf van elk product. Zonder heldere requirements produceer of koop je een incomplete of niet aan de verwachtingen beantwoordend product. Een goede requirement is beknopt en specifiek en beantwoordt de vraag “wat hebben we nodig?”. Lees meer.

 • Requirements

  Waarom Requirements

  Requirements zijn essentieel in de ontwikkeling of aanschaf van elk product. Zonder heldere requirements produceer of koop je een incomplete of niet aan de verwachtingen beantwoordend product.
   
  Een goede requirement is beknopt en specifiek en beantwoordt de vraag “wat hebben we nodig?”
   
  Goede requirements worden door alle betrokkenen begrepen en zijn maar voor één uitleg vatbaar. Om te voorkomen dat requirements verkeerd worden geïnterpreteerd is continue feedback van de betrokkenen belangrijk. Samenwerking tussen alle partijen is de sleutel tot succes. 
   

  Belangrijke aandachtgebieden 

   
  Er zijn vier hoofdactiviteiten te onderscheiden in het requirements vakgebied. Om de requirements scherp te krijgen moeten requirements boven tafel worden gehaald. Hiervoor zijn verschillende zogeheten elicitatietechnieken beschikbaar (elicitatie). Requirements moeten worden gedocumenteerd. Hiervoor worden zowel tekstuele beschrijvingen als conceptuele modellen gebruikt (documentatie).
   
  Als requirements zijn gedocumenteerd kunnen ze worden gevalideerd. Tenslotte moeten alle partijen de requirements begrijpen en moeten ze aan de kwaliteitscriteria voldoen. Verder moet er over requirements worden onderhandeld, zodat alle betrokken partijen overeenstemming bereiken (validatie en onderhandeling) en natuurlijk moeten requirements worden beheerd. Ze moeten toegankelijk en goed bruikbaar blijven tijdens het gehele ontwikkelingsproces van het product (management)
   

  Opleidingenporfolio requirements

   
  Capgemini Academy heeft een uitgebreid requirements trainingsportfolio dat je onder meer leert volledige requirements te achterhalen, onderkennen, beschrijven, valideren en managen. Je wordt hierbij op weg geholpen met templates, guidelines en best practices die hun nut in de praktijk hebben bewezen.
   

  Meer leren over business requirements 

   
  Business requirements geven weer welke toegevoegde waarde het nieuwe product moet leveren aan de business. Het product is voor de business namelijk een middel om business doelen te bereiken.
   
  Het businessdoel kan bijvoorbeeld een verbetering in de bedrijfsvoering zijn om kostenreductie te bewerkstelligen of meer klanttevredenheid. 
  De doelen van de opdrachtgever moeten worden vertaald naar business requirements De business requirements maken het waarom van het product helder, de eisen die er aan de ‘oplossing als geheel’ worden gesteld. Wat het product dan moet kunnen, met andere woorden welke eisen vanuit diverse stakeholders worden gesteld aan het product noemen we de user requirements of stakeholders requirements of features. Door user requirements aan business requirements te koppelen wordt geborgd dat uiteindelijk elk requirement bijdraagt aan de doelen van de business. 
   

  Professionaliseren in de vertaling naar system requirements

   
  IT- requirements, ook wel system requirements, software requirements of solution requirements genoemd zijn een gedetailleerde uitwerking van (eerder gedefinieerde) user requirements over het te ontwikkelen of aan te passen systeem.
   
  Ontwikkelaars en testers moeten exact weten waaraan de acties moeten voldoen die het systeem moet uitvoeren.
  Als er detailinformatie ontbreekt zijn ontwikkelaars en testers meestal genoodzaakt om zelf aannames te doen. Als gedetailleerde requirements ontbreken, zal het systeem de business uiteindelijk onvoldoende ondersteunen.
   
  IT-requirements worden beschreven in ontwerpdocumentatie, waarin naast tekst ook modellen te vinden zijn. Op dit niveau worden ook de kwaliteitseisen (denk aan ISO 25010) gedetailleerd beschreven.
   
  Een veel gebruikte manier om IT-requirements te beschrijven is met behulp van use cases. Een use case beschrijft de interactie van de gebruiker met het systeem. Allereerst is het natuurlijk zaak om de use cases te definiëren: welke zijn er allemaal (binnen de scope van de nieuwe of te wijzigen) software. Om dat te visualiseren gebruik je een use case model. Elke use case wordt uitgewerkt. Daarvoor worden sjablonen gebruikt, zodat use cases er hetzelfde uitzien, wat de leesbaarheid bevordert voor zowel de gebruikers van de software als voor anderen die met use cases hun werk moeten doen. Use case overstijgende zaken worden vastgelegd in de supplementary specifications.

  Requirementscertificering

   
  Voor je ontwikkeling als professional is het belangrijk dat je vakgerelateerde certificaten haalt. Je toont ermee aan dat je je vak verstaat en de taal spreekt van professionals in je vakgebied. Het helpt je bij vinden van een nieuwe opdracht of baan.
   
  IREB staat voor Internationaal Requirements Engineering Board.
   
  Hun gerenommeerd en internationaal erkend certificeringsprogramma Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) is het enige wijdverspreide requirements certificaat in Nederland. Het certificaat blijft levenslang geldig en is erkend.
   

  Curriculum voor requirements engineering

   
  Het door Capgemini Academy opgestelde Curriculum voor requirements engineering omvat vakgerichte opleidingen, business georiënteerde opleidingen, training in persoonlijke vaardigheden en opleidingen in specifieke methoden en technieken. Zie onze curricula voor meer informatie over dit geïntegreerde opleidingsprogramma.