01 November 2022

“We willen iedereen uitzicht geven op een baan van de toekomst” 

Sinds begin 2022 volgen medewerkers van gemeente Amsterdam een omscholingstraject van Capgemini Academy. In nauwe samenwerking met de gemeente en volgens een agile aanpak genaamd SkillIT ontwikkelen we zogenaamde workforce skilling tracks, onder meer voor de functie van Data Analist. Grietje van Dijk, manager carrièrecentrum bij gemeente Amsterdam, vertelt erover vanuit haar praktijk.


“Zeker voor grote steden zoals Amsterdam is de digitale transformatie geen vrije keuze. Dat de maatschappij data produceert, stelt ons voor keuzes en kansen. Wat willen we weten? Wat moeten we weten? En hoe gebruiken we data op een effectieve maar ook betrouwbare manier? Data zijn onmisbaar geworden om onze beleidskeuzes te onderbouwen en uit te voeren. Cruciaal is dat alle informatie uit data goed wordt gestructureerd, zodat het intern of extern op de juiste plaats terecht komt. Daarin schuilt bij ons de groeiende behoefte aan Data Analisten, bij voorkeur met gevoel voor wat er speelt in de stad.”
 

‘Dat de maatschappij data produceert, stelt ons voor keuzes en kansen!’
 

Data als voorspeller 

Afvalinzameling is één van de domeinen waarin gemeente Amsterdam op dit moment al structureel gebruik maakt van data. “Onze ondergrondse afvalcontainers zijn steeds vaker uitgerust met slimme sensoren: als de bak bijna vol is, geeft hij een seintje. De container wordt dan opgenomen in de route en de bak op het juiste moment geleegd: niet te vol, niet te leeg. Dat is efficiënt en fijn voor de bewoners. Software zorgt ervoor dat de ophalers een optimale route volgen. Het ophalen gaat zo steeds meer on demand. Amsterdam is in 2020 gestart met beeldherkenning: slimme camera’s in de scanauto’s (de digitale ogen van de stad) detecteren straatafval waarna de afvaldienst erop af wordt gestuurd. Zo helpt data ons om overlast te signaleren en aan te pakken.” 
 

Rond de Johan Cruijff ArenA en in de binnenstad zijn bijvoorbeeld experimenten gedaan in het kader van crowd management en om verkeersbewegingen te analyseren. Daar blijkt data opnieuw een behulpzaam instrument bij het tegengaan van ophopingen, het regelen van een goede doorstroom en het optimaliseren van de veiligheid van bezoekers.  

Goed werkgeverschap 

Ook ter onderbouwing van het personeelsbeleid maakt gemeente Amsterdam steeds meer gebruik van data. Van Dijk: “We krijgen bijvoorbeeld steeds beter in beeld hoelang medewerkers gemiddeld in een bepaalde functie blijven zitten. Dat zijn waardevolle cijfers, want wie lang hetzelfde werk doet, loopt het risico om daarin vast te lopen. Zeker nu we midden in een digitale transformatie zitten, is het belangrijk om ons voor te bereiden op hoe het werk verandert. We zien liever dat medewerkers flexibel blijven en zichzelf blijven (her)ontdekken. Daar is dit omscholingstraject natuurlijk ook op gericht. We willen een goede werkgever zijn en iedereen de kans bieden om zich te ontwikkelen naar een baan van de toekomst, zoals de positie van Data Analist.”

Durven pionieren 

Onderdeel van de digitale transformatie vindt Van Dijk dat je als gemeente durft te pionieren, niet alleen met pilots en onderzoek maar ook op het gebied van talentmanagement. “Voor ons als organisatie is het een ontdekkingstocht om omscholingstrajecten zorgvuldig te plannen, zodat er voor de betreffende medewerkers nadien ook een plek is om in te starten. Dat zijn kwesties die je als HR-team en business goed voorafgaand aan zo’n traject moet afstemmen. De verleiding is anders toch weer groot om een externe IT-professional in te zetten die – zeker in het begin – minder begeleiding nodig heeft. Mijn advies: gun elkaar in dit proces de ruimte om fouten te maken en ervan te leren, dat levert de grootste kans op een mooi traject.”
 

In onderstaande video vertelt Ton Godtschalk, gecertificeerd trainer bij Capgemini Academy je alles over het omscholingstraject van gemeente Amsterdam. Vanaf januari 2022 tot en met november 2022 zullen wij cursisten Maaike van de Bovenkamp en Robert Flu volgen en hun ervaringen met jullie delen. 
 

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

Omscholing als traineeship 

Kijkend naar de krappe arbeidsmarkt ziet Van Dijk nog meer kansen in relatie tot omscholing. “Zouden we niet ook trajecten kunnen aanbieden aan talenten van buiten onze organisatie? Dat gebeurt ook al in het onderwijs. Ik denk dat we uiteindelijk ook in overheidsfuncties ruimte moeten maken voor zij-instromers. Omscholing wordt dan een soort traineeship, maar dan voor alle leeftijdsgroepen. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort constructies een welkome oplossing kunnen zijn voor baanzoekenden, organisaties én de maatschappij in bredere zin. De digitale transformatie gaat uiteindelijk iedereen aan.”

Ook interesse in een bij- of omscholingstraject?

Net als bij gemeente Amsterdam bestaan de omscholings- en bijscholingstrajecten van Capgemini Academy altijd uit drie gedeelten: het leren van Tech/IT-vaardigheden en kennis (hard skills), het trainen van persoonlijke en leiderschapsvaardigheden (soft skills ofwel power skills) en tot slot de toepassing (way of working) bij de klant. Teams van Learning & Development experts combineren didactische vaardigheden met uitgebreide praktische ervaring. Zo helpt Capgemini Academy organisaties al meer dan 45 jaar met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van om- en bijscholen. Ook interesse in een bij- of omscholingstraject? Ga naar onze pagina over SkillIT of neem contact op met Sanne Muller, Learning Advisory Lead bij Capgemini Academy.

Sanne Muller vertelt je graag meer over onze workforce skilling tracks!