• De rol van Scrum Product Owner


  Wat doet een Scrum Product Owner?

  De Product Owner is eigenaar van een product of service. Samen met de developers en de Scrum Master is de Scrum Product Owner verantwoordelijk voor het opleveren van nieuwe, werkende producten, functionaliteiten en services. De Product Owner heeft de belangrijke taak om alle werkzaamheden, die aan dit product of deze service moeten gebeuren te prioriteren. Samen met alle stakeholders bepaalt de Product Owner wat echt belangrijk is. Hoe leveren we zo veel mogelijk toegevoegde waarde voor onze klanten en voor onze organisatie, in zo kort mogelijke tijd? De Product Owner staat continue in contact met stakeholders, met de buitenwereld en houdt goed in de gaten welke ontwikkelingen er zijn, die belangrijk zijn voor het product. Het ontwikkelen van een product visie en roadmap hoort bij de taken van de Product Owner. Verder staat de Product Owner natuurlijk dicht bij de developers van het team, om uit te leggen wat de nieuwe eisen en wensen betekenen en om samen te bepalen in welke volgorde de items ontwikkeld worden en hoe de prioriteiten liggen.

   

  Welke competenties?

  Het invullen van de Scrum Product Owner rol is niet makkelijk. Het is eigenlijk een combinatie van een viertal rollen: Visionair leider, projectmanager, product manager (of domein expert) en analist. Afhankelijk van de situatie moet een Product Owner deze rollen in meer of mindere mate zelf invullen, maar hij of zij kan zich hierbij laten ondersteunen door bijvoorbeeld een business analist.

  Een Product Owner moet uitmunten in stakeholdermanagement en moet op verschillende niveaus met belanghebbenden kunnen praten. Verder is besluitvaardigheid een belangrijke eigenschap. Het is van essentieel belang dat de Product Owner mandaat krijgt (of neemt!) om besluiten te nemen, met name als deze lastig zijn.

  Als domein expert heeft de Product Owner uitgebreide kennis en ervaring van het product en snapt hij of zij als geen ander waar gebruikers behoefte aan hebben.

   

  De positie van de Scrum Product Owner binnen een organisatie

  De Scrum Product Owner is bij veel organisaties een schakel tussen de business en IT. Veel Product Owners komen uit de business, maar dit is zeker niet altijd noodzakelijk. Bij teams die aan front-end toepassingen werken zal dit vaak een logische keuze zijn, maar bij teams die aan onderliggende platforms, infrastructuur en tooling en dergelijke werken, kan een Product Owner ook uit de techniek komen. Belangrijk is de domein expertise die de Product Owner heeft. Aangezien het te verwachten is dat IT en business steeds meer met elkaar gaan verweven, wordt het onderscheid minder van belang. 


  Voor het succes van Scrum teams is het essentieel dat de Product Owner voldoende tijd krijgt om de rol in te vullen (vaak is het een full-time baan) en voldoende mandaat om besluiten te nemen.

   

  Capgemini Academy biedt twee Scrum Product Owner trainingen:

   

  • Scrum Product Owner
   • Deze training is onze eigen Scrum Product Owner training en is vooral bedoeld voor hen die al enige (theoretische) kennis hebben van Scrum.
  • Professional Scrum Product Owner
   • Dit is de meer uitgebreide tweedaagse officiële Professional Scrum Product Owner training van Scrum.org.

   

  Beide trainingen leiden je op voor het officiele 'PSPO 1' examen van Scrum.org. Het examen is bij beide trainingen inbegrepen.