• Didactische Certificering


  Alle trainers bij Capgemini Academy zijn in het bezit van een didactische certificering.

   

  Voor trainers die in dienst zijn bij Capgemini geldt dat zij een license van de Capgemini Academy Didactische Certificeringsboard moeten hebben om namens de Academy training te mogen geven.

   

  Voor trainers die niet in dienst zijn van Capgemini, kan deze certificering bestaan uit een externe, door een accrediterende instantie verstrekte, certificering. Daarnaast verstrekken wij op basis van evaluatie resultaten en ervaringen ook aan hen een didactische certificering als aan de voorwaarden daarvan voldaan wordt.

   

  De Capgemini Academy Didactische Certificering heeft 3 niveaus, te weten Licenced, Certified en Expert.

  Voor trainers die niet in dienst zijn van Capgemini, zijn er 2 niveaus, te weten Approved Certified en Approved Expert.

   

  Aan deze niveaus zijn verschillende eisen verbonden op didactisch vlak. Daarnaast is iedere trainer een expert op het eigen vakgebied.

   

  De combinatie maakt dat onze trainers een unieke combinatie van kennis en vaardigheden hebben, waarmee wij een hoge en constante kwaliteit leveren. Onze trainingen krijgen over het hele portfolio van onze klanten een 8,7 op Springest en de evaluaties van onze trainers liggen daar gemiddeld nog boven.

   

  Licensed Trainer:

  De "Licensed trainer" verzorgt zelfstandig trainingen, conform de kwaliteitseisen van Capgemini Academy en is een bewezen vakman op het eigen vakgebied.
  De trainer kent de relevante procedures van Capgemini Academy en handelt daarnaar. De trainer heeft basiskennis van didactiek en is zich bewust van zijn rol als trainer.

   

   

   

   

   

  Certified Trainer:

  De ‘Certified Trainer’ is didactisch onderlegd en kan sturen op groepsdynamische processen, waaronder het omgaan met weerstand van cursisten en diversiteit in de samenstelling (waaronder taal, cultuur, leerstijlen en leervoorkeuren). De ‘Certified Trainer’ kent de visie van de Academy op leren en is in staat de leerprincipes toe te passen. Daarnaast is de Certified Trainer een vakman op het eigen vakgebied.

   

   

   

   

   

  Expert Trainer:

  De ‘Expert Trainer’ is een ervaren trainer, kent de laatste ontwikkelingen op didactisch gebied en weet te verwoorden op welke wijze Capgemini Academy daarbij betrokken is. Daarnaast is de ‘Expert Trainer’ ook aantoonbaar expert in het vakgebied waarvoor deze trainingen geeft.

  De ‘Expert Trainer’ draagt bij aan de ontwikkeling van zijn collega’s en het portfolio. De trainer traint medewerkers uit alle lagen van de klantorganisatie.

   

   

   

  Approved Certified Trainer:

  De ‘Approved Certified Trainer’ is didactisch onderlegd en kan sturen op groepsdynamische processen, waaronder het omgaan met weerstand van cursisten en diversiteit in de samenstelling (waaronder taal, cultuur, leerstijlen en leervoorkeuren). De ‘Approved Certified Trainer’ is niet in dienst van Capgemini, maar is bekend met de visie van de Academy op leren en is in staat de leerprincipes toe te passen. Daarnaast is de Approved Certified Trainer een vakman op het eigen vakgebied en heeft een groot aantal deelnemers opgeleid voor Capgemini Academy, met een hoge waardering.

   

   

   

  Approved Expert Trainer:

  De ‘Approved Expert Trainer’ is een ervaren trainer, kent de laatste ontwikkelingen op didactisch gebied en weet te verwoorden hoe dit op de trainingen binnen zijn/haar vakgebied van invloed is. Daarnaast is de ‘Approved Expert Trainer’ ook aantoonbaar expert in het vakgebied waarvoor deze trainingen geeft.

  De ‘Approved Expert Trainer’ draagt bij aan de ontwikkeling van het Capgemini Academy portfolio. De trainer traint medewerkers uit alle lagen van de klantorganisatie, heeft een zeer groot aantal deelnemers opgeleid voor Capgemini Academy, met een zeer hoge waardering.

   

  Voorafgaand aan de start van een trainer in het programma, volgt deze een complete training inclusief onboarding programma. De training opzet is als volgt:

  In deze training leer je de didactiek die je nodig hebt om een training te geven. We gaan in op leerstijlen, leervoorkeuren, leerprincipes, leerdoelen, werkvormen, interventies en groepsdynamiek. Je oefent met een deel van je eigen training en je krijgt feedback.
  Dit is een blended training: voor en tussen de groepstrainingen voer je opdrachten uit.
  De opbouw is als volgt:

  • week 1: maak je je didactische principes eigen door zelfstudie & asynchrone interactie met andere cursisten. Dit doe je in een online leerplatform.
  • week 2: 1 dagdeel groepstraining, waarin we deze principes tot leven brengen en oefenen.
  • week 3: verdieping & asynchrone interactie met andere studenten – in een online platform. Voorbereiden van het geven van een deel van je eigen training.
  • week 4: 1 dagdeel groepstraining. Oefenen met een deel van je eigen training, feedback geven en ontvangen, experimenteren met werkvormen en interventies.

  We verwachten gedurende de hele periode actieve inzet. Zo word je een trainer die zich zeker voelt voor de groep, inspeelt op wat er in de groep gebeurt en de kennis goed kan overbrengen.

  Doelgroep:

  De training is geschikt voor vakexperts van Capgemini die hun kennis en vaardigheden op professionele wijze willen kunnen overdragen aan een groep. Data voor deze opleiding worden op aanvraag verstrekt.  Voor deze training is geen ingangsniveau vereist. We gaan ervan uit dat je minimaal ervaring hebt als cursist. Tijdens de training worden de leersituaties op ieders individuele niveau afgestemd.

  Doelstellingen:

  Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:

  • Leerdoelen te definiëren in termen van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude
  • Een keuze te maken uit diverse werkvormen
  • Met behulp van de rastermethode een trainingsprogramma te ontwerpen
  • Een heldere uitleg te geven Presentatietechniek Interactie met het publiek te stimuleren
  • Om te gaan met vragen uit het publiek
  • Een opdracht te geven en het eindresultaat te bespreken
  • Omgaan met verschillende hulpmiddelen
  • Groepsdynamische principes toe te passen
  • Signalen van weerstand en andere emotie te herkennen en hiermee om te gaan
  • Een eigen stijl te ontwikkelen, met aandacht voor assertiviteit en het reguleren van spanning (zelfmanagement)
  • Feedback te geven en te ontvangen