17 December 2015

Om te overleven in de steeds sneller veranderende wereld moeten organisaties zich sneller kunnen aanpassen. Het is niet voor niets dat Agile werken omarmd wordt. Organisaties willen continu innoveren en verbeteren om toekomstbestendig te zijn. Agile betekent ‘in staat om snel en gemakkelijk te bewegen’ en dat is vereist om continu te kunnen innoveren.

Agile werken vereist een IT-er “nieuwe stijl”

In een Agile omgeving ligt de nadruk op het leveren van business value ofwel klantwaarde. De nieuwe IT-er moet zich terdege bewust zijn van die klantwaarde, ofwel waarom er iets wordt gerealiseerd. Bij de keuze voor wat belangrijk is wordt de nieuwe IT-er ook echt betrokken, terwijl eerder IT-ers uitvoerden wat er door de business analist was bedacht.

Vakmanschap

Vakmanschap is een randvoorwaarde om Agile werken tot een succes te maken. Daarom heeft de nieuwe IT-er  – of hij of zij nu architect, informatie-analist, ontwikkelaar of beheerder is – competenties nodig die ook voor een business analist gelden. Hij /zij moet uitstekend met mensen overweg kunnen en oog hebben voor de bedrijfsbelangen. IT is geen doel, maar een middel om bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Vaardigheden

De belangrijkste vaardigheden voor de nieuwe IT-er:

 

Een grondige kennis opdoen van het business domein, waarin de veranderingen zich afspelen
De nieuwe IT-er staat midden in de organisatie. Figuurlijk gezien natuurlijk. Iemand met een enorm brede kennis op verschillende gebieden, die in staat is de brug te slaan tussen business en IT.

 

Requirements definiëren, documenteren en analyseren
De nieuwe IT-er  voorziet, onderkent en vertaalt de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen. Requirements zijn essentieel in de ontwikkeling of aanschaf van elke oplossing. Zonder heldere requirements is de oplossing incompleet of voldoet deze niet aan de verwachtingen. 

 

Bedrijfsprocessen analyseren en verbeteren
De nieuwe IT-er ondersteunt de business op het gebied van inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hij/zij functioneert hierbij als spin in het web tussen de business afdelingen en de ondersteunende afdelingen zoals IT, Marketing en HRM.

 

Communiceren en samenwerken
De nieuwe IT er beschikt over luistervaardigheid, goede gesprekstechnieken, heeft overtuigingskracht en onderhandelings- en adviesvaardigheden.

 

Kennis van ontwikkelingen in de markt
De nieuwe IT-er licht de business voor over deze nieuwe ontwikkelingen en vertaalt ze naar efficiënte oplossingen

 

Deze vaardigheden zijn allemaal ook competenties van de business analist. Dus ja, de IT-er van de toekomst is een business analist, maar dan wel eentje met een gedegen kennis van IT!