07 November 2022

“Deelnemers waarderen de professionaliteit van de omscholingslessen” 

Sinds begin 2022 volgen medewerkers van gemeente Amsterdam een omscholingstraject van Capgemini Academy. In nauwe samenwerking met de gemeente en volgens een agile aanpak genaamd SkillIT ontwikkelen we zogenaamde workforce skilling tracks, onder meer voor de functie van Data Analist. Cor Knoester, Programmamanager Omscholing bij gemeente Amsterdam, vertelt erover vanuit zijn praktijk.


Knoester is in zijn functie verantwoordelijk voor het omscholingstraject van medewerkers in het zogenaamde informatiedomein (kortweg I-domein), waar onder meer IT-functies onder vallen. “Omscholing gebeurt sinds kort heel breed binnen de gemeente, waaronder op IT-gebied”, legt hij uit. “Samen met een andere partij is Capgemini Academy hierin op dit moment onze vaste partner.”
 

Inpassen in huidige functie 

“Veertig medewerkers van gemeente Amsterdam volgen sinds januari een omscholingstraject naar vier nieuwe data-functies binnen de gemeente”, schetst Knoester gevraagd naar het aantal deelnemers. “De ‘klas’ voor de functie van Data Analist bestaat uit dertien medewerkers. Zij besteden elke week één dag aan hun omscholing en bepalen in overleg met hun afdelingsmanager hoe dat binnen hun huidige functie past. Daar komen ze eigenlijk altijd wel samen uit”, weet Knoester, die ook beaamt dat het I-domein het omscholen van medewerkers volledig betaalt.

In onderstaande video vertelt Ton Godtschalk, gecertificeerd trainer bij Capgemini Academy je alles over het omscholingstraject van gemeente Amsterdam. Vanaf januari 2022 tot en met november 2022 zullen wij cursisten Maaike van de Bovenkamp en Robert Flu volgen en hun ervaringen met jullie delen.

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

Drie onderdelen 

“De lesstof van het omscholingstraject is opgedeeld in drie onderdelen die afwisselend aan de orde komen”, legt Knoester uit. “Eén deel bestaat uit theorielessen van trainers van Capgemini Academy over zaken als Python en datamodellering. In een ander deel geven collega’s uitleg over onder meer data governance en data management binnen de gemeente, waardoor de theorie een Amsterdams ‘sausje’ krijgt. Bij dit deel horen ook lessen van De Amsterdamse School over competenties zoals luisteren, doorvragen en analyseren – allemaal kwaliteiten die je als Data Analist nodig hebt. Het derde deel is een casus van gemeente Amsterdam waarmee de deelnemers theorie kunnen toepassen in een praktijkvraagstuk.”

Verdwijnen en verschijnen 

“Data-gerelateerde functies zoals Data Analist vallen binnen gemeente Amsterdam onder zogenoemde verschijnfuncties”, legt Knoester uit. “Dat zijn nieuwe functies die door digitalisering van de maatschappij steeds belangrijker worden en waarvoor veelal specifieke kennis nodig is. Het liefst werven we collega’s daarvoor zoveel mogelijk intern uit ‘verdwijnfuncties’, die we als gemeente juist níet meer nodig hebben in de toekomst. Dat lukt nu al in zo’n dertig procent van de gevallen. Geen slechte score, maar het kan beter. Met omscholingstrajecten zoals deze willen we het percentage verder omhoog krijgen. Zo kunnen we medewerkers die in een verdwijnfunctie zitten, toch perspectief bieden en in een andere rol voor de organisatie behouden. Uiteraard kijken we ook naar medewerkers die willen doorstromen naar een andere functie.”

‘Nieuwe functies die door digitalisering steeds belangrijker worden!’


Professioneel 

Deelnemers blijken te spreken over de professionaliteit van Capgemini bij de omscholingslessen, leerde Knoester van een recente feedback-sessie. “Voor ons als gemeente is het nog de uitdaging om een betere aansluiting te maken bij de dagelijkse praktijk, waar je met specifieke vraagstukken te maken krijgt. Daarom overwegen we nu een soort meeloopstage aan het traject toe te voegen. Sowieso is de lesstof na de zomervakantie al op onderdelen aangescherpt. Binnen het brede onderwerp machine learning gaat nu bijvoorbeeld meer aandacht uit naar aspecten die typisch zijn voor de Amsterdamse situatie. Daardoor is de omscholing nu nog meer op maat gesneden voor Data Analisten bij onze gemeente.”

Ook interesse in een bij- of omscholingstraject?

Net als bij gemeente Amsterdam bestaan de omscholings- en bijscholingstrajecten van Capgemini Academy altijd uit drie gedeelten: het leren van Tech/IT-vaardigheden en kennis (hard skills), het trainen van persoonlijke en leiderschapsvaardigheden (soft skills ofwel power skills) en tot slot de toepassing (way of working) bij de klant. Teams van Learning & Development experts combineren didactische vaardigheden met uitgebreide praktische ervaring. Zo helpt Capgemini Academy organisaties al meer dan 45 jaar met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van om- en bijscholen. Ook interesse in een bij- of omscholingstraject? Ga naar onze pagina over SkillIT of neem contact op met Sanne Muller, Learning Advisory Lead bij Capgemini Academy.

Sanne Muller vertelt je graag meer over onze workforce skilling tracks!