• De rol van Architect


  Enterprise architectuur is een vakgebied dat de laatste jaren erg in de belangstelling staat. Het aantal architecten groeit dan ook gestaag. En dat is begrijpelijk want steeds meer directies raken overtuigd dat het succes van hun organisatie voor een belangrijk deel rust op een wendbare architectuur. Wat behelst echter de rol van architect?
   

  Wat is nodig om een goede architect te zijn?

   
  Wat maakt een architectuur nou eigenlijk een goede architectuur? Een eenduidig antwoord op deze vraag is niet te geven, omdat een architectuur geen doel op zich is, maar een middel of instrument om iets te bereiken.
   
  De eerste vragen die beantwoord dienen te worden zijn dan ook: wat is het doel van de architectuur, op welk vraagstuk gaat de architectuur antwoord geven, wie gaat de architectuur gebruiken en wat is de scope van de architectuur? Een goede architect is zich bewust van deze vragen en kiest er de juiste aanpak bij. Wat wil je bereiken, hoe wil je dat en wat is hierin jouw rol als architect? 
   

  Hoe zit het met competenties, vaardigheden en ervaring?

   
  De rol van architect verschilt per discipline en bij elke discipline zijn verschillende competenties en vaardigheden nodig. Zo word je pas een enterprise architect na een aantal jaren te hebben gewerkt als solution architect op projectniveau of op enterprise niveau. Een enterprise architect overziet het hele traject, van business tot IT en moet vijf rollen kunnen aannemen. Hij kan:
   
  Goed communiceren, zorgen dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn;
  Leiding geven aan een team van architecten;
  Managen;
  Modelleren, creëren van interessante views;
  Veranderingsweerstand managen, verandering impliceert namelijk weerstand. 
  Een goede architect onderscheidt zich van zijn collega’s doordat hij de verschillende belanghebbenden van de juiste informatie voorziet.
   

  De verschillende rollen van een architect

   
  Wat houden de verschillende architectrollen nu eigenlijk in, en welke verantwoordelijkheden heb je als architect? Beginnende architecten zijn vaak gespecialiseerd in één architectuuraspect zoals business-architectuur of IT-architectuur. Ze werken meestal als solution architect.
   
  Meer ervaren architecten zijn in meer architectuurdomeinen of -aandachtsgebieden thuis en kunnen een meer leidende rol vervullen. De domain architect werkt aan één specifiek business-domein of bedrijfsonderdeel met meer verantwoordelijkheid en een bredere scope dan de solution architect. De enterprise architect houdt zich bezig met de lange termijnvisie van de organisatie en acteert op het niveau van het topmanagement.