• De rol van Enterprise Architect


  De enterprise architectuur geeft inzicht in de complexiteit van de organisatie en haar inrichting, laat de consequenties van eventuele veranderingen zien en ondersteunt in het beheersbaar houden van die veranderingen. Een goede enterprise architectuur wordt daarom opgesteld in nauwe samenwerking met de belanghebbenden. Het bereiken van draagvlak voor de gekozen oplossing is een belangrijke verantwoordelijkheid van de enterprise architect. 
   

  Wat is de verantwoordelijkheid van een enterprise architect?

   
  Op basis van de enterprise architectuur worden transformatieprogramma’s opgesteld en uitgevoerd die daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de bedrijfsvisie van een organisatie. De enterprise architect is hierbij verantwoordelijk voor de uitwerking van de visie en strategie op bedrijfsniveau. Dit kan uiteenlopen van een verzameling principes en richtlijnen tot een uitgewerkte verzameling modellen. Kenmerkend aan een enterprise architect is dat hij kennis heeft van en ervaring heeft met alle architectuuraspecten en de consistentie en aansluiting tussen die aspecten bewaakt.
   

  Werkt de enterprise architect op business of IT-gebied?

   
  Er is veel discussie over de rol van enterprise architect. Bij veel bedrijven is de rol beperkt tot enterprise IT architect en doet de enterprise architect vooral uitspraken over strategische IT-beslissingen. Bij andere bedrijven is de enterprise architect zowel op business als IT-gebied bezig en is business-IT alignment een belangrijk aandachtspunt.
   

  Ontwikkelen als enterprise architect

   
  Om je verder te ontwikkelen tot enterprise architect is als eerste ruime ervaring nodig als solution architect en/of domain architect. Kenmerkend aan de enterprise architect is de vaardigheid om de samenhang over architectuuraspecten heen te bewaken. 
   
  Daarvoor is het nodig om opleidingen gevolgd te hebben over zowel IT architectuur (IS&TI Architecture) als business architectuur (B&I Architecture). Andere relevante opleidingen zijn TOGAF9 Best Practices en diverse opleidingen voor de verdere ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.