• De rol van Solution Architect


  Beginnende architecten zijn vaak gespecialiseerd in één architectuuraspect zoals business architectuur of IT-architectuur. Ze werken meestal als solution architect.
   

  Wat doet een solution architect?

   
  De solution architect werkt een voorgestelde (technische) oplossing verder uit tot op het niveau dat een project in staat is de beoogde oplossing te realiseren. Hij beschrijft de betrokken bedrijfsprocessen en de wijze waarop dit door IT wordt ondersteund. De solution architect zorgt ook dat de uitgewerkte oplossing in overeenstemming is met de relevante onderdelen uit domeinarchitecturen en uit de enterprise architectuur. De solution architect werkt vaak in het IT domein en beschikt over  de technische kennis die nodig is om de IT oplossingen verder uit te werken. 
   

  Leren over architectuur via het Integrated Architecture Framework

   
  Wil jij je ontwikkelen tot solution architect dan zijn de opleidingen over het Integrated Architecture Framework (IAF) een geschikt startpunt. IAF is het architectuurraamwerk van Capgemini dat wereldwijd door Capgemini architecten wordt gebruikt en door verschillende grote klanten is geadopteerd. Van dit raamwerk zijn ook delen ingebracht in de open standaard TOGAF versie 9
   

  Ontwikkelen als solution architect

   
  Het opleidingspad voor solution architect start met de training IAF Essentials en IS&TI Architecture. Daarnaast kan training in het TOGAF framework en ArchiMate® van belang zijn, als je organisatie deze standaarden hanteert. Bekijk hiervoor het opleidingenportfolio voor het TOGAF framework en ArchiMate®.
   
  Zoek jij een professioneel groeipad  als architect, bekijk dan ook de rollen domain architect en enterprise architect.