• Wat is Workplace Learning?


  Workplace Learning
  Lerend werken en werkend leren, de mix voor het beste resultaat.
   
  • 70% van wat we leren, komt uit ons dagelijks werk. We krijgen bijvoorbeeld nieuwe opdrachten en uitdagende klussen, waarvan we niet precies weten hoe we die moeten uitvoeren. Door ze toch te doen, leren we. Soms met vallen en opstaan.
  • 20% van onze nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen we door feedback en tips van collega’s en door goed te kijken naar hoe anderen het doen.
  • 10% van wat we leren, halen we uit formele leeromstandigheden, bijvoorbeeld trainingen of workshops.
  Dit noemen we 70:20:10. 
   
   
  Workplace Learning, ook wel werkplek leren of leren op de werkplek, past in de 20%, maar ook in de 70% van die 70:20:10. Je leert tijdens en van je werk, maar ook in de tijd er om heen. Wij bieden Workplace Learnings op het gebied van communicatieve en professionele vaardighedenProjectmanagement en meer. Daar waar interactie tussen mensen belangrijk is, zoals op het snijvlak van Business en IT, tussen de Operatie en het Management, tussen Change en Run.
   
  Workplace Learning richt zich op het ontwikkelen van competenties. Competentiegericht betekent voor Capgemini Academy dat we pas tevreden zijn als jij het geleerde in de complexe praktijk van jouw werk zelfstandig kunt toepassen. Het gaat dus verder dan een training waar vaardigheden geoefend worden in een situatie buiten het werk. We bieden theorie en oefeningen aan, maar de focus ligt op de toepassing in jouw praktijk. Om dat te bereiken krijg je persoonlijke begeleiding.
   

  Individueel leren

   
  Voor veel onderwerpen op het gebied van communicatieve en professionele vaardigheden blijkt in de praktijk dat de verschillen onder deelnemers groot zijn. De ontwikkelingsstappen die jij nodig hebt zijn heel anders dan die van een ander. Wil je bijvoorbeeld beter worden in ‘overtuigen’, dan heb jij heel andere dingen nodig dan je collega. De een heeft weinig zelfvertrouwen, de tweede mist een aantal vaardigheden, de derde vindt overtuigen hetzelfde als overreden en heeft meer een moreel probleem. Workplace Learning is een individuele benadering. Zo zijn wij in staat om elke deelnemer te leren 'overtuigen', op een manier die past en effectief is.
   

  Flexibel in alle opzichten

   
  Door de individuele opzet, is Workplace Learning maximaal flexibel. De tijden worden in overleg met jou, de deelnemer, afgesproken. Starten kan op ieder moment. En zelfs de inhoud is flexibel, doel en inhoud van het traject stel je zelf vast, samen met de coach.
   

  Prettige manier van leren

   
  Je ontwikkelen in je eigen werkomgeving is het uitgangspunt. Je kiest samen met de coach activiteiten uit je werk als casus voor de training. Zo kun je "samen met de coach" een presentatie, meeting of gesprek voorbereiden of bijvoorbeeld een strakke planning opstellen. Je werkt actief aan je leerdoel als je die presentatie gaat geven of de meeting plaatsvindt. Na afloop heb je met de coach contact en evalueer je wat er gebeurde en of je dichter bij je leerdoel gekomen bent.
   
  De manier waarop voorbereiding en reflectie plaatsvinden, passen we aan jouw leervoorkeuren aan. Dus geen rollenspellen en zoemende camera’s als je daar niet van houdt, maar een manier van leren die aansluit bij jouw leerstijl.
   

  Je werk kan gewoon doorgaan

   
  Omdat we leren en werken maximaal integreren, hoef je niet twee dagen van je werk weg te zijn. Je maakt dus optimaal gebruik van de mogelijkheden. Je leert en je werk gaat door. En je effectiviteit in je werk wordt ook nog eens groter.
   

  Vaste prijs

   
  De Workplace Learning trajecten hebben een vaste prijs. Zo weet je waar je aan toe bent. Het aantal begeleidingssessies kan wel van persoon tot persoon verschillen. De een heeft nou eenmaal wat meer steun, voorbeelden of feedback nodig dan de ander om zich een competentie eigen te maken. We richten ons op een doorlooptijd van 2 tot 3 maanden, waarbinnen zo’n 6 tot 8 uur contact is.
   

  Onderwerpen 

  Wij bieden Workplace Learning aan op de volgende onderwerpen: