• De rol van Data Analist


   

  Een ervaren data analist staat midden in de IT organisatie. Hij is de man of vrouw die kan sparren met de data engineer, degene die de requirements heeft verzameld en de tester. Hij snapt wat er van een applicatie wordt gevraagd; hij snapt hoe dit kan worden geïmplementeerd en hij begrijpt hoe het één en ander getest kan worden.

   

  Meer toegespitst op het veld van business intelligence, vervul je daarmee de spilfunctie tussen de gebruiker, die bepaalde rapportages wenst, de engineer, die uit de databases de gevraagde gegevens kan halen, en de tester, die kan aantonen dat de correcte gegevens worden getoond.

   

  Deze rol vraagt veel van de data analist. Je moet goed bekend zijn met de bouw van databases. Verder moet je snappen hoe functionele vragen kunnen worden vertaald in technische termen.

   

  Capgemini Academy ondersteunt jou om deze kennis op te doen. We hebben daarvoor verschillende trainingen ontwikkeld.

   

  Wat doet een Data Analist?

  Als data analist ben je verantwoordelijk voor het vertalen van functionele wensen naar termen die voor een engineer te begrijpen zijn. Daarbij worden functionele vragen vertaald in een technisch antwoord, dat door collega’s van een data analist geïmplementeerd worden. Als het software product eenmaal gereed is, is de data analist ook de eerst aangewezene om te kijken of het opgeleverde product ook antwoord geeft op de functionele wensen. Toegespitst op business intelligence: is het opgeleverde informatieproduct (rapport, kubus) ook een antwoord op de vragen die de gebruiker heeft gesteld?

   

  Welke competenties?

  Het goed uitvoeren van het vak van Data Analist vraagt competenties op verschillende vakgebieden. Je moet natuurlijk prima bekend zijn met moderne databases. Het gaat daarbij om relationele databases, maar tegenwoordig zien we ook de opmars van andere databases, als Nosql databases en opslag in Hadoop. Dit moet je ook beheersen. Je dient daarnaast bekend te zijn met data modelleringstechnieken en je moet in staat zijn het data model uit te leggen in termen die voor de gebruiker begrijpelijk zijn.

   

   Verder moet je snappen hoe informatieproducten worden ontwikkeld. Op die manier ben je een goede gesprekspartner voor de engineer en de tester.


  In ons curriculum zijn diverse trainingen opgenomen om deze vaardigheden op te bouwen. 


  Daarnaast zijn ook de personal skills van belang. Je moet het spanningsveld tussen de business en IT begrijpen en je moet er je weg in kunnen vinden. Capgemini Academy biedt diverse communicatieve en consultancy trainingen aan, om dit uit te bouwen.

   

  Ben je geïnteresseerd in de rol van Data Analist of heb je hier vragen over? Bekijk ons curriculum via onderstaande links of stuur ons een bericht middels onderstaand contactformulier.