Zoek

Doorzoek blogs op inhoud...

Data analytics

Learning analytics – Big data to perform

13 Februari 2017
1,065

Hoe maken we inzichtelijk dat (online) trainingen een bijdrage leveren aan de doelen van de organisatie? Hoe zorgen leerinterventies nu voor een verbeterde performance op de werkvloer? Studenten van...

Met het hoofd in de wolken

24 November 2015
909

De overgang naar cloud computing is onontkoombaar. Het is niet de vraag of u overgaat naar de cloud, maar wanneer en in welke vorm. Hoe later u over gaat, hoe volwassener de cloud technologie en...

Op weg naar de Cyber Security airbag

25 Juli 2014
1,058

Zoals in een recente blog beschreven zijn er zeven mega trends waarneembaar op het gebied van de Cyber Security. Met een mega trend bedoel ik een trend die meerdere jaren in beslag neemt om...