• IT Leadership


    Om op een succesvolle, efficiente en effectieve manier leiding te kunnen geven aan de transformatieprocessen binnen organisaties, worden er steeds hogere eisen gesteld aan leidinggevenden.

     

    Op wat voor manier of vanuit welke methodiek er ook gewerkt wordt, in alle gevallen wordt er een zware wissel getrokken op ‘het leiderschap’ van afdelingen, projecten en programma’s.

     

    Onze jarenlange ervaring binnen Capgemini heeft ons geleerd wat een leidinggevende nodig heeft om de niet geringe uitdagingen op een zelfbewuste manier aan te gaan en op een succesvolle manier vorm te geven.