Zoek

Doorzoek blogs op inhoud...

Recente blogs

Lekker chargeren en generaliseren

21 November 2013
Categorie:
Projectmanagement
1473

Een mooi voorbeeld is de toepassing van de projectmanagementmethode PRINCE2®. Volgens de theorie is PRINCE2®, mede door de expliciete introductie van het hoofdstuk Tailoring, een zeer flexibele methode....

Waarom reorganisaties gedoemd zijn te mislukken

11 November 2013
Categorie:
Architectuur
1972

Vijf redenen waarom de meeste reorganisaties vaak niet succesvol zijn. Voor de goede orde: ik ben geen organisatieadviseur. Wel heb ik al zoveel reorganisaties meegemaakt dat ik mezelf, net als...

Informatiemanagement en de veranderende vaardigheden van de informatiearchitect

04 November 2013
Categorie:
Informatiemanagement
2018

Gisteren vroeg een Young Professional aan mij welke invloed de opkomst van informatiemanagement heeft op het functioneren van de informatiearchitect. Informatiemanagement is namelijk sterk in opkomst en...

Certificeren voor PMO is helaas niet mogelijk

17 Oktober 2013
Categorie:
Personal Skills
1340

Steeds vaker loop ik er tegen aan, de vraag hoe je nu goed te certificeren als rechtgeaarde PMO-er. Eerder schreef ik al over het grote probleem dat hieraan ten grondslag ligt, onder de titel...

Het verband tussen de CIO en de informatiemanager

14 Oktober 2013
Categorie:
Informatiemanagement
3322

Vroeger was het ingewikkeld om techniek (en met name ICT) aan de praat te krijgen en te houden. Uit deze tijd stamt nog de dominantie van sommige ICT-afdelingen binnen organisaties. De ICT directeur...

Competenties voor de informatiemanager

30 September 2013
Categorie:
Informatiemanagement
2887

Informatiemanagement is een snel groeiend vakgebied. Steeds meer organisaties onderkennen het belang van een goede afstemming van ICT-voorzieningen op de bedrijfsprocessen. Het is de taak van de informatiemanager...

Regie op informatieketens vanuit informatiemanagement

26 September 2013
Categorie:
Informatiemanagement
2175

Organisaties maken steeds meer een onderdeel uit van informatieketens. Motieven om aan een keten deel te nemen[13] :   Digitaliseren: door de inzet van e-formulieren en digitale loketten,...

Praktijkervaring op basis van een assessment

23 September 2013
Categorie:
Informatiemanagement
1361

Net voor de vakantie heb ik weer een aantal assessments met succes kunnen afsluiten. Assessments werden voorheen vooral ingezet om individuen te beoordelen op hun geschiktheid. Maar 25 succesvolle individuen...

Vakmanschap

09 September 2013
Categorie:
Personal Skills
3333

Vakmanschap wordt vaak geassocieerd met een ambacht. Alleen, als we spreken over een ambacht denken we aan een archaïsch beroep waarbij oude, beproefde handvaardigheden centraal staan. Een bekend en...

Fraudemanagement het ultieme wapen tegen fraudeurs?

05 September 2013
Categorie:
Cyber Security
1874

De goeden moeten lijden onder de kwaden. Helaas geldt dit ook voor de benadeelden van anderen die bewust of per ongeluk frauduleuze handelingen plegen. De Engelsen noemen dit “Fraud & Error”. Een...

Pages