25 Oktober 2016

Agile project management en Heel Holland BaktNet als enkele miljoenen Nederlanders, bekeek ik de finale van Heel Holland Bakt 2016. Ik heb niet alle afleveringen van de serie gevolgd, maar ik vermoedde vanaf het begin al wie er zou gaan winnen. Bij Annemarie stond namelijk “projectleider” als beroep in beeld. Projectleider: iemand die van dag tot dag zorgt voor getting things done namens een opdrachtgever of stuurgroep. Door vooral af te stemmen, te faciliteren, te coördineren, afhankelijkheden te managen en obstakels uit de weg te ruimen. En dat allemaal binnen de grenzen van tijd, geld, scope en kwaliteit: de vier elementen uit wat we vaak het duivelsvierkant noemen.

 

De vier elementen

Bij Heel Holland Bakt is de factor tijd een interessante: elke opdracht, elk mini-projectje, had een vaste tijd. Of in PRINCE2-termen: er was een tolerantie van nul op tijd. “Bakkers, nog 1 minuut”. “De tijd is om; presenteer nu je resultaat”. Geld had ook een tolerantie van nul, waarbij het vooral gaat om de hoeveelheid mensen in het budget: één mens moest steeds al het werk doen. Blijven over scope en kwaliteit. Daarin konden de deelnemers variabel zijn; bij de ene opdracht overigens meer dan bij de andere. En dat leverde mooie beelden op van stressende bakkers, die binnen de vaste factoren tijd en geld streefden naar zo veel mogelijk scope en kwaliteit. En regelmatig in grote problemen kwamen: of ze hadden iets echt niet af, of het was kwalitatief slecht (“Dit is echt niet gaar”), of zelfs een combinatie van beide. De grootste ‘mislukkingen’ zagen we vooral bij die opdrachten waar ook scope en kwaliteit in hoge mate vast stonden. Dat bewijst maar weer eens dat vooral bij projecten waar creatief scheppend werk een grote rol speelt, het vastzetten van alle vier de factoren van het duivelsvierkant de kans op een geslaagd project uitermate klein maakt.

 

Agile Project Management

Binnen mijn trainingen Agile Project Management en PRINCE2 Agile focussen we ook op projecten waarbij tijd en geld (de mensen met wie je aan het project werkt) de vaste factoren zijn. En waarin creatief scheppend werk (want dat is het bouwen van software) en de bijbehorende onvoorspelbaarheid een belangrijke rol spelen. In die trainingen is een van de belangrijkste lessen uit de praktijk, dat je continu de afweging moet maken tussen enerzijds datgene wat je écht moet hebben en anderzijds datgene wat je graag zou willen, maar ook zou kunnen missen als je er niet aan toe komt. Een onderscheid maken tussen Must haves, Should haves en Could haves. Tussen essenties en wensen. Blijkbaar is dat Annemarie heel goed gelukt!

 

 


 

Wil je meer leren over projectmanagement in een agile omgeving? We bieden trainingen aan gebaseerd op twee verschillende frameworks. In grote lijnen vertellen die trainingen hetzelfde verhaal, maar in een andere taal. Agile Project Management is gebaseerd op DSDM.  PRINCE2 Agile op PRINCE2. Onlangs zijn de ingangseisen voor het PRINCE2 Agile examen gewijzigd: moest je voorheen een PRINCE2 Practitioner certificaat van minder dan 5 jaar oud in je bezit hebben; tegenwoordig is een PRINCE2 Foundation certificaat voldoende om aan de PRINCE2 Agile training deel te nemen en er vervolgens examen in te doen.

Expert

Pieter de Beijer