19 Januari 2015

Volgens Wikipedia :

“Business process management (BPM) duidt op het werk binnen een bedrijf of instelling (een 'organisatie') om de wensen van de klant af te stemmen op de middelen die beschikbaar zijn voor het tot stand brengen van het te leveren product (dit kan ook een dienst zijn).”

Tot zover niets aan de hand. Maar dan het 2e gedeelte:

“ Er wordt dan gestuurd op effectiviteit en efficiëntie alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie met beschikbare ondersteunende technologie.”

Als ik naar de praktijk kijk, zie ik BPM vooral als een onderwerp dat leidt tot definiëren van projecten. Projecten die vormgeven aan het BPM streven van effectiviteit en efficiency. Na afloop van het project is er vaak weinig meer te merken van een actief Business Proces Management.

Business Processen hebben effectief eigenaarschap nodig.

Echt Business Proces Management is een continue proces. Zeker in deze tijd waarin het lange termijn denken over een steeds kortere termijn gaat. Het is niet meer haalbaar om de beheersing van het bedrijfsproces te garanderen, met alleen maar nieuwe procesinrichtingen  die via projecten opgeleverd worden. Het begripBusiness Proces Owner moet weer inhoud gaan krijgen. Een daadwerkelijke invulling van BPM zal een instrument zijn om als Business Proces Owner daadwerkelijk het eigenaarschap, en alles wat daar bij hoort, effectief vorm te geven.

Effectief eigenaarschap vereist Control.

In control zijn wil niet zeggen, alles van bovenaf opleggen. In control zijn zou moeten betekenen:

1)      Weet wat er speelt. (Dashboards)

2)      Weet waarover je kunt beschikken (mensen, hun kennis en middelen)

3)      Beschik over de juiste aanvullende informatiebronnen.

4)      Creëer een cultuur van gezamenlijkheid. (Business KPI i.p.v. personal KPI’s)

5)      Beschik over instrumenten om in te grijpen. (Regelinstrumentarium)

Goeie Voornemens!

Een BPM project moet die activiteiten bevatten die zorgen voor het realiseren van de juiste omstandigheden en omgeving. Daarna neemt de Proces eigenaar actief het stuur in handen. De beschikbare middelen worden afgestemd met andere proces eigenaren en dat zal leiden tot een succesvolle bedrijfsvoering, een flexibele bedrijfsvoering.

Een mooi streven voor 2015 en onontbeerlijk voor het overleven in een maatschappij die steeds meer flexibiliteit vereist.  Een maatschappij waarin veranderen nog één van de weinige constante verschijnselen is. 

Expert

Ton van Lieshout