22 November 2012

Veel werkgevers worstelen met hun talenten. Wie zijn de talenten in mijn organisatie? Hoe kan ik die talenten ontdekken? En als ik ze ontdekt heb, wat doe ik er dan vervolgens mee om hun volle potentieel te kunnen benutten?

Wat ik in dit artikel ‘talenten’ noem, wordt in de markt ook wel generatie Y genoemd (grofweg mensen die geboren zijn tussen 1975 en 1990). Ik maak onderdeel uit van die generatie en werk daarnaast bij een organisatie die altijd acteert op het scherpst van de snede in talent- en leiderschapsontwikkeling. 

Maar, wat willen jonge medewerkers nu eigenlijk? Wat zorgt ervoor dat de potentie die in hen aanwezig is ook daadwerkelijk naar buiten komt?

Wat willen die talenten nou eigenlijk?

In mijn ogen zijn er een aantal facetten belangrijk voor jonge talenten in organisaties. Ik en veel van mijn collega’s in dezelfde leeftijdscategorie en werksituatie beschouwen authenticiteit en erkenning als de belangrijkste ingrediënten om hun krachten goed tot hun recht te laten komen. Natuurlijk, een mooi salaris en een leaseauto zijn leuk, maar die verhogen niet het plezier in je werk en doen niets met de voldoening die je uit je werk haalt. Voor ons is het belangrijk om herkend te worden als iemand met potentieel binnen een organisatie, waarbij het werk aangepast wordt op je kennis en ervaring. De werkzaamheden die je te doen krijgt zullen dan ook mee moeten groeien met je eigen kennis en ervaring om te voorkomen dat je verveeld raakt.

Het belang van talenten voor organisaties

Voor werkgevers is het van levensbelang dat ze het talent in hun organisatie herkennen, erkennen en maximaal ontwikkelen. De talenten van vandaag zijn de leiders van de toekomst. Talenten die op de juiste manier worden ontwikkeld in de organisatie waar ze werkzaam zijn zullen niet alleen hun salaris dubbel en dwars waard zijn, maar ook loyaler zijn tegenover de onderneming, waardoor hun impact (ambassadeurschap) buiten de onderneming toeneemt en ze langer verbonden blijven aan de onderneming.

Talenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid

Natuurlijk hebben de talenten hier zelf ook een grote verantwoordelijkheid in. Ik kan wel lekker achterover gaan hangen en wachten tot de organisatie waar ik werkzaam ben komt vragen wat ik wil zijn en worden, maar het is een stuk verstandiger om hier proactief in te zijn. Het gaat immers om mijn toekomst en ik ben de enige die weet wat ik leuk en uitdagend vind. Gelukkig ben ik omringd door collega’s die veel verstand hebben van deze materie en van tijd tot tijd met zeer leerzame adviezen komen over zelfontwikkeling en -ontplooiing. ‘Als je iets wilt, moet je het gaan halen’ is een regel die hier geldt. En als je het dan gaat halen en je hebt een duidelijk plan voor jezelf zul je zien dat er een heleboel mogelijk is.
 
Dit neemt natuurlijk niet weg dat het heel lastig kan zijn voor, met name, jonge professionals om te bepalen wat je nu wilt zijn. Ik vind dat echt de grootste uitdaging in mijn carrière. Ik weet dat ik het nu naar mijn zin heb, maar waar wil ik over tien jaar zijn? Wat wil ik dan doen? In mijn ogen komen de talenten en de organisatie hier bij elkaar. Hier moet de organisatie het talent helpen om dit helder te krijgen en vervolgens het groeipad te definiëren.

En als zowel de talenten als de organisatie (dus de people managers) hun verantwoordelijkheden hierin nemen, kunnen er hele mooie dingen tot stand komen.

"Since the beginning of business history, managers have come to realize their competitiveness depends on being able to find, develop and retain top talent" - Med Jones

Expert

Erik de Vries