26 Mei 2016

Weet u wat de best betaalde ICT functies op dit moment in Europa zijn? “Op dit moment” veronderstelt een tijdigheid en in het land der blinden is immers eenoog de koning. Om te beoordelen of dit gewenst is kijken we naar één van de grootste economieën in Europa. Italië is de 4e economie in Europa (11% aandeel in Europese BNP) maar met een hoge werkloosheid. Eén van de oorzaken van de hoge werkloosheid is de mismatch tussen vraag en aanbod van werk. Dit geldt met name voor werken in de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Dit is ook onderkend door de Italiaanse overheid, de werkgevers en de belangrijkste vakbonden (CGIL, CISL, en UIL Fisascat) en zij hebben gekozen om het e-Competence Framework in arbeidsovereenkomsten op te nemen.

 

Het Europese e-Competence Framework (e-CF) geeft een referentieraamwerk van 40 competenties zoals deze gebruikt worden in de ICT. Het is een gemeenschappelijke taal voor competenties, kennis, vaardigheden en vaardigheidsniveaus. De e-competences kunnen voor alle functies/rollen  de ICT gebruikt worden. Met deze competenties kunnen profielen worden opgesteld en deze kunnen de mate van professionaliteit aangeven. Dat is precies wat ze in Italië hebben gedaan. Een ICT’er voert een online assessment uit en krijgt een rapport met de scores op de betreffende competenties.

 

Met dit rapport is het voor de werkgever/opdrachtgever en werkzoekende/opdrachtnemer makkelijker om een goede keus te maken voor het aannemen van werk. Het is vooral de kracht van de vakbonden geweest om het e-CF te gebruiken. Net als in Nederland is de strategie van de Italiaanse vakbonden om voor werknemers en ZZP’ers iets extra’s  te bieden. Zoals arbeidsvoorwaarden en loopbaanbegeleiding. Inmiddels zijn er specifieke bedrijven ontstaan zoals jobict.it, het eerste online matching platform.

 

De Italiaanse ICT gebruikersvereniging (AICA) is gevraagd om een e-Competence Management tool in te richten die ICT’ers een rapport geeft met behaalde competenties en vaardigheidsniveaus. Een ICT professional gebruikt dit rapport bijvoorbeeld bij solliciteren of bij het zoeken naar een passende tijdelijke inzet., hiermee wordt de mismatch tussen vraag en aanbod verkleind. Inmiddels doen grote ICT leveranciers in Italië, zoals Capgemini, IBM en HP, hieraan mee.
 

Op dit moment zijn de best betaalde ICT functies Security Specialist, Enterprise Architect en Business Analyst bij ICT leveranciers en CIO, Security Manager, Database Administrator en Digital Media Specialist bij private organisaties en de overheid. Leuk bij onderhandelingen als u één van bovenstaande functies heeft maar we geven geen garantie voor de toekomst. Wel pleiten we voor een verdere professionalisering van het vak ICT. De vraag is kunnen we in Nederland het e-CF ook gebruiken om de mismatch te verkleinen en gaan de vakbonden net als in Italië ook een voortrekkersrol spelen?

 

Expert

Co Siebes