09 Januari 2014

Eerder schreef ik al een keer over de belangrijke toevoeging die in meest recente update van de project-management methode PRINCE2®, de zeven principes. Deze principes zijn volgens de auteurs de basis voor ieder succesvol project. Ze zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en van toepassing op ieder project, ongeacht de aard en omvang daarvan.

Wat zijn principes eigenlijk? Het militair woordenboek in de uitgave van 1861 geeft als omschrijving van principes: ‘Romeinsche krijgslieden, die reeds eenige veldtogten medegemaakt hadden.Nu ben ik zelf overtuigd pacifist, maar als ik in een veldslag terecht zou komen dan zou ik graag wat principes bij me hebben. In het oorlogsgeweld zijn zij het immers die de benodigde eigenschappen en kennis hadden om te overleven.

Leren van ervaringen in een PRINCE2® Project

Tijdens mijn PRINCE2® trainingen behandelen we - vanzelfsprekend - alle PRINCE2® Principes. Soms een feest van herkenning, soms aanleiding tot een licht gevoel van ergernis. Dat laatste vanwege het feit dat ze wel erg voor de hand liggen. Het principe 'leren van ervaring' is meestal aanleiding voor de meeste cursisten om eens flink te gaan zuchten. De reacties die ik krijg gaan meestal in de lijn van 'we hebben het wel geprobeerd, maar het werkt niet'.

Als je dan doorvraagt gaat het bijna altijd over de meer formele vormen van kennisdeling. PRINCE2® heeft het over 'lessons log' en 'lessons report'. Dat zijn vastleggingen van inzichten die vanuit het project zijn gedaan waarvan de overtuiging bestaat dat ze in een breder verband relevant zouden kunnen zijn. In de praktijk blijkt dat vaak of obligate exercities te zijn of verdwijnen ze in een onvindbare, diepe en donkere lade.

Als je doorvraagt wat mensen doen als ze beginnen aan een nieuw project, dan gaan ze toch allemaal - succesvol - op zoek naar de 'best practices' in de organisatie of zelfs daarbuiten. Ze kloppen aan bij de principivan de eigen organisatie. Hoe hebben zij het de vorige keer gedaan? Wat werkte wel? Wat werkte niet? Oftewel wat ze doen is wat PRINCE2® noemt 'Eerdere leerpunten verzamelen'. En dat is natuurlijk ook gewoon leren van ervaringen! En die formele kennisdeling dan? Daar valt voor de meeste organisaties veel te leren, misschien wel van hun praktische projectmanagers?

Expert

Lex van der Helm