18 April 2016

Mijn eerste baantje was in een fotozaak. Als 14 jarige mocht ik mijn toenmalige klanten helpen bij de keuze van een nieuw toestel. Fotografie, zowel de toestellen als de technieken, hadden mijn interesse. We ontwikkelden in die tijd ook foto’s en mijn klanten lieten  me trots de eerste foto’s zien, geschoten met het nieuwe toestel. Ik beoordeelde of het toestel goed begrepen en gebruikt was en kon nog wat toegesneden tips geven voor verbetering van de fotografie-technieken.

De waarom vraag

Soms vroegen me de klanten een specifiek toestel kort te demonstreren om het daarna snel in te laten inpakken. Ze hadden een specifiek toestel in het hoofd en mijn "waarom deze" vraag werd soms verrassend beantwoord. De keuze voor het toestel was niet zozeer ingegeven door wat ze ermee wilden doen, maar als argumenten werden genoemd: "de buurman heeft 'm ook en die vindt hem goed", "het past makkelijk in mijn handtas" en "het is toch in de aanbieding" etc.

 

Elke klant is weer anders, en voor sommigen was het maar het beste het toestel snel in te pakken en er verder geen woorden aan vuil te maken. Niet zelden verkocht ik later wel het toestel waar ze echt wat mee konden doen. Met andere klanten ging ik in de pauze even met het beoogde toestel naar buiten om samen praktisch de mogelijkheden en de lenzen te ervaren en hoe het toestel "in de hand lag". Soms kwamen we samen tot de conclusie dat een ander toestel toch beter was.

Maatwerk in trainingen leidt tot het gewenste effect

Toen ik aan deze belevenissen terugdacht vond ik veel analogie in het werk wat ik nu doe. Mijn huidige klanten vragen me opleidingen te verzorgen, en regelmatig wordt dat maatwerk omdat het antwoord op de waarom-vraag iets specifieks extra's in de training noodzakelijk maakt. Niet zelden leidt het gesprek met mijn klanten tot een wat andere training dan welke in eerste instantie beoogd was. Tijdens en vooral na de training gaan mijn cursisten met het geleerde aan de slag en hoor ik het effect in de dagelijkse praktijk.  

Zo gewenst kunnen we samen de resultaten in het werk bekijken en bespreken middels een nieuwe werkvorm Workplace Learning. Ik geef dan nog wat tips bij de toepassing van de technieken in de praktijk.

Certificeren is gevraagd

De laatste tijd worden steeds vaker (examen)trainingen gevraagd welke leiden tot erkende certificaten. Soms komt daar nog een extra (leer)doel bij: de stof borgen in de dagelijkse praktijk. Zo worden ook deze examentrainingen praktisch door de werkwijze in de praktijk te matchen op wat er in de examenstof staat. Ik bespreek samen de cursisten de huidige werkwijze en samen komen we (waar nodig) tot aanscherping van het dagelijkse werkproces in de vorm van het meer/beter gebruiken van communicatieve vaardigheden, technieken en/of het verbeteren van de gebruikte analyse templates. Ook hier is Workplace Learning een goed middel.   

Vakmanschap blijft altijd gevraagd

Fototoestellen zijn nu veel geavanceerder en je kan "op de automaat" al heel mooie foto's maken. 
Maar de vraag blijft naar vakmanschap om een proces of systeem zo in te richten dat het doet wat beoogd is en wat echt nodig, per specifieke situatie kan dat anders zijn. Het motiveert me nog steeds hieraan als coach een steentje te kunnen bijdragen!