21 November 2013

Een mooi voorbeeld is de toepassing van de projectmanagementmethode PRINCE2®. Volgens de theorie is PRINCE2®, mede door de expliciete introductie van het hoofdstuk Tailoring, een zeer flexibele methode. Bruikbaar voor allerlei soorten projecten in allerlei omgevingen. Het Tailoring hoofdstuk beschrijft daarbij prima dat je de toepassing van PRINCE2® moet afstemmen op het project en de omgeving waarin dit project zich afspeelt.

 

Kies de juiste methode!

Nu ben ik persoonlijk een groot voorstander van het per project kiezen van de beste methode om dat project te managen. En wanneer je in een project van tevoren niet precies weet welk product er aan het einde opgeleverd moet worden, of wanneer je verwacht dat dit gedurende het project veel zal veranderen, of wanneer de weg om naar het einde te komen nog niet erg helder is, dan is mijn advies om vooral een Agile projectmanagementmethode zoals die van www.dsdm.org  te gebruiken. 

 

In de trainingen die ik over die methode geef schilder ik PRINCE2® vaak chargerend en generaliserend af als een starre, bureaucratische aanpak die alleen goed werkt wanneer je van tevoren precies weet welk product je aan het einde wilt hebben (‘big design upfront’), je gaandeweg weinig wijzigingen daarin verwacht en de weg er naar toe ook goed te voorspellen is. Dat is natuurlijk niet waar (alhoewel, in de praktijk wordt PRINCE2® helaas vaak wel zo gezien en misbruikt), maar het geeft wel helder aan wanneer je beter voor PRINCE2® of Agile Project Management kunt kiezen.

 

PRINCE2® en Scrum?

Vaak wordt aan mij gevraagd of het mogelijk is om PRINCE2® te gebruiken met Scrum, de momenteel meest populaire aanpak om in een team op een Agile manier software te ontwikkelen. Puur gebaseerd op het starre en bureaucratische beeld van PRINCE2® is het antwoord dan “nee”. Je kunt in zo’n geval beter voor Agile Project Management als aanpak kiezen. Maar wanneer je open staat voor hoe PRINCE2® daadwerkelijk bedoeld is en wanneer je binnen je project en binnen je bedrijf de (lastige) mindshift kunt maken dat bij een Agile aanpak tijd, kosten en kwaliteit vaststaan maar het precieze eindproduct niet, dan is het zeker wel mogelijk. Dat betekent wel dat je zeer genuanceerd met PRINCE2® moet omgaan en vooral niet moet chargeren en generaliseren!

Expert

Pieter de Beijer