13 Januari 2014

Wie is er niet mee opgegroeid? 

Kinderen voor Kinderen. Ik moet de laatste tijd regelmatig aan een van hun liedjes denken. Het komt uit 1987, is geschreven door Henk en Henk en heet “Wat je niet ziet bestaat niet”. Je kunt het zien op Youtube.
Wanneer ik daar dan aan moet denken?

 

Steeds als ik iemand vol stelligheid hoor zeggen dat bij toepassen van Scrum de projectmanager overbodig is geworden. Als argument wordt dan vaak aangevoerd dat het woord projectmanager niet voorkomt in de Scrum gids. Wat je niet ziet bestaat blijkbaar niet.

 

Is de projectmanager binnenkort dus overbodig?

Zeker niet. En dat heeft alles te maken met projectmatig werken. Projecten start je wanneer je constateert dat je een uniek product moet opleveren, waarbij de realisatie complex is en waarbij een multidisciplinair projectteam nodig is. Een project is dus vooral iets anders dan wat we ook wel ‘klus’ noemen. Klussen kun je in de reguliere lijnorganisatie uitvoeren. Heb je er als organisatie eenmaal voor gekozen dat je een bepaald project wilt starten, dan moet uiteraard het werk om het unieke product op te leveren uitgevoerd worden. Het project moet daarnaast ook gestuurd worden op hoofdlijnen en de projectmanager moet het project inrichten en managen.

 

Hoe zit dat dan met Scrum?

Scrum is een mensgericht framework dat zich vooral richt op het met een team incrementeel opleveren van een product. Je kunt Scrum toepassen binnen de lijnorganisatie om ‘klussen’ uit te voeren. Denk maar aan het gedurende meerdere jaren elke paar weken uitbrengen van een nieuwe release van een app of website. We hebben het dan niet over projectmatig werken, maar over routinematig. En dan heb je inderdaad geen projectmanager nodig. Zit je echter in een projectsituatie en gebruik je Scrum in de projectteams, dan heb je nog steeds de sturende en (over de teams) managende rollen in je project nodig.

 

Kan de projectmanager op de oude voet voortgaan?

In projecten waarin je hebt gekozen voor een Agile aanpak, en waarin je dus mogelijk binnen de projectteams gebruik maakt van Scrum, zal de projectmanager zijn rol effectief invullen met een veel meer faciliterend en op communicatie gericht gedrag. Dus geen ‘command and control’, maar wel goed balanceren tussen enerzijds de teams zelfstandig hun gang te laten gaan en anderzijds op hoger niveau te coördineren. De soft skills van de projectmanager worden dus steeds belangrijker. Wat ook bijdraagt aan het goed managen van Agile projecten, is om een speciaal voor dit soort projecten geschikte aanpak te kiezen, zoals de Agile Project Management aanpak van DSDM.

Expert

Pieter de Beijer