23 Juli 2014

De wereld om ons heen en daarmee onze omgeving verandert steeds sneller. Het is dan ook van belang dat je jezelf als professioneel mens instelt op een steeds hoger tempo van veranderingen. Kortom: leren om in een steeds hoger tempo mee te veranderen, zodat je de boot niet mist. Maak daarom veranderen onderdeel van je professionele DNA.

 

Meeveranderen met je omgeving vergt omgevingssensitiviteit. Je competenties en vaardigheden moeten continu evolueren met de eisen die je omgeving aan jouw stelt. Tegelijkertijd verwacht de omgeving van jou als professional dat je een wezenlijke bijdrage levert aan het op gang brengen en succesvol afronden van de verandering in je directe omgeving. Sterker nog, hierin schuilt wellicht jouw primaire toegevoegde waarde als professional, afhankelijk van de rollen die je tijdens je leven/carrière vervult. Denk aan de spreuk van Mahatma Gandhi:

“Be the change you wish to see in the world.”.

Nu denk je wellicht, die Ben Elsinga heeft makkelijk praten, maar hoe doe ík dat nu?

Iedere verandering is ook een kans

Allereerst: zie een verandering als een kans. Een kans om te leren, of om het eens anders de doen. Hier komt het zogenaamde “mentale kansen versus bedreigingen model” om de hoek kijken. Zie je de verandering primair als kans dan kom je in een positieve gedachtenlijn en ben je in staat om kansen te identificeren, te exploreren en te benutten.

Ervaar je de verandering primair als bedreiging dan kom je eerder in een negatieve gedachtenspiraal terecht. Hiermee kun je jezelf gaan blokkeren en verdedigend en indekkend gedrag vertonen. De kunst is dus om positief tegen veranderingen aan te kijken en gegeven de omstandigheden er iedere keer het beste uit te slepen voor jezelf, je dierbaren en de organisatie(s) waar je voor werkt.

Vertoon een kinderlijke nieuwgierigheid

Dit vraagt een nieuwsgierige houding. Ben je nieuwsgierig dan sta je open voor nieuwe informatie en nieuwe ervaringen. Daarmee kijk je bijna automatisch vooruit en loop je met de juiste technieken en vaardigheden voor op de ontwikkelingen. Dit brengt mij tot de volgende toverformule: indien jij degene bent die vooruitloopt op de ontwikkelingen, heb jij de meeste invloed op je omgeving.

Mits je dit weet te combineren met de principes van beïnvloeding. Vooruitlopen op de troepen houdt ook je brein soepel en geeft je de grootste houdbaarheid als professional in je carrière. Door zelf eerst te veranderen als professional neem je je omgeving automatisch op sleeptouw in de verandering.

Met een positieve mindset kom je er wel

Wat nu als het niet lukt om voor de troepen uit te lopen, omdat dit helemaal niet in je aard ligt? Geen probleem. Zolang je maar vanuit een positieve mindset continu stappen vooruitzet in je eigen ontwikkeling. Want stilstand is achteruitgang. Combineer vooruitkijken met achteruitkijken op basis van wat je hebt geleerd in het verleden.

Ik bedoel hiermee niet het dogmatische achteruitkijken onder het motto: “Dit lukt niet want dat hebben we al geprobeerd”. Nee, het denken is: wat heb ik in het verleden geleerd en hoe ga ik het op basis van “lessons learned” de volgende keer nog beter doen. Niets meer en niets minder.

 

De crux van de bovenstaande toverformule van het vooruitlopen is: hoe pas je de formule toe voor jezelf en de omgeving waarin je je bevindt. Uiteraard is ieder persoon een speciaal geval en is iedere situatie ook weer verschillend. Daarnaast hebben we niet alleen te maken met één verandering maar verandert alles tegelijk om ons heen. Met andere woorden: de werkelijkheid is die van complexe meervoudige veranderstructuren die elkaar ook nog eens onderling beïnvloeden. Dit is de wereld waarin we leven en vermoedelijk wordt het door de mondialisering van de mensheid voorlopig alleen maar complexer en onvoorspelbaarder.

Zoek naar je unieke toegevoegde waarde en wordt wie je wilt zijn

Stel je er maar op in dat dit plaatsvindt. Probeer in dit complexe speelveld je kansen te vinden. Wat maakt jou, over drie jaar, volkomen uniek ten opzichte van andere professionals?

 

Indien je het antwoord heb gevonden op deze vraag in de vorm van een concrete aanduiding, dan heb je daarmee je voorlopige “stip” bepaald en kun je een actieplan maken om deze stip te bereiken in komende jaren. Met of zonder hulp van een deskundige coach. Probeer het maar!

Tot slot

Wat doe je als je na drie jaar daadwerkelijk die “stip” hebt bereikt en iedereen je ook erkent als die volkomen unieke professional, zoals je dat drie jaar geleden voor je zag?

 

Sta dan niet stil, maar herhaal de bovenstaande toverformule voor de komende drie jaar net zo lang tot het moment dat je de veranderingen niet meer de baas hoeft te zijn en dat jij wordt opgenomen in de oneindigheid van ons bestaan.

 

Als eerbetoon aan het geweldloze verzet sluit ik af met een uitspraak van Gandhi:

”Constant development is the law of life, and a man who always tries to maintain his dogmas in order to appear consistent drives himself into a false position.”