• Certificering

 • Zoek

  Leerplannen

  Bepaal jouw opleidingsbehoefte en krijg inzicht in jouw marktwaarde.

  Wat is jouw leerplan?

  career

   

 • Wij bieden je de onafhankelijke certificeringen waar de huidige markt om vraagt, bijvoorbeeld voor projectmanagement, IT Service Management, testen en architectuur. Daarnaast faciliteert Capgemini Academy de certificeringen voor IT-professionals van The Open Group.

   
  Opdrachtgevers en werkgevers willen objectieve garanties dat de mensen waarmee ze werken, vakkundig zijn. Wij begrijpen dat en dragen er zorg voor dat vakmensen ook als zodanig herkenbaar zijn, door ze op te leiden voor de juiste certificaten en die na bewezen kunde toe te kennen.
   

  Diverse mogelijkheden voor certificering

  Bij Capgemini Academy kun je je op verschillende vakgebieden certificeren of voorbereiden op certificering. 
   

  Op juiste waarde schatten

  Certificering is een ontwikkeling die binnen ons vakgebied niet meer tegen te houden valt. Op zich is daar niets mis mee, maar we moeten daarbij wel goed in de gaten houden wat voor belang je wél en níet aan zo’n certificaat kunt hechten. 
   

  Een handig instrument

  Capgemini hanteert voor haar organisatie een eigen certificeringssysteem. Onder andere voor disciplines waarvoor geen externe certificering bestaat. In andere gevallen wordt het interne certificaat toegevoegd aan de eisen die binnen het eigen stelsel gelden. Certificering geeft professionals houvast bij het vaststellen van hun persoonlijk ontwikkelplan. Voor global players komt daar nog bij dat zij wereldwijd eenzelfde werkwijze en gemeenschappelijke taal willen hanteren. Als een organisatie zodanig in omvang is toegenomen dat het ‘ons kent ons’ niet meer opgaat, dan biedt certificering een instrument om op grote schaal medewerkers te kunnen vergelijken. 
   

  Er is verschil

  Certificering of een ontwikkeling in die richting is voor veel vakgebieden een voldongen feit. Het is zaak dat men zich realiseert dat sommige certificaten als het om vakbekwaamheid gaat, slechts schijnzekerheid bieden. Certificering is in die gevallen nadrukkelijk een toevoeging boven op de eigenlijke vakopleiding. Capgemini Academy leidt mensen op voor de praktijk en richt zich op vakkundigheid. Het verzorgen van theoretische opleidingen voor certificering lijkt daarmee in tegenspraak, maar is dat niet. Want als de certificeringseis voor professionals in steeds meer vakgebieden dagelijkse praktijk is of wordt, dan wordt opleiden voor certificering opleiden voor de praktijk: professionals moeten wél wat kunnen doen met de vakkennis en –vaardigheden die ze in de vakopleidingen hebben opgedaan.
   

  Examens

  Wil je meer weten over de examens die je kunt doen voor certificeringen? Kijk op onze examenpagina