• Change Management voor MSP-User-group


  René de Bie

  De MSP-User-Group is een vereniging die tot doel heeft het enige Nederlandstalige erkende platform te zijn voor de programmamanagement methodiek Managing Successful Programmes (MSP). De vereniging wil de erkenning van de methode in Nederland vergroten en de inhoud verder verbeteren. Omdat enkele leden bij Capgemini werken ontstond het idee voor een groepstraining Change Management, speciaal voor de MSP-User-Group. Een succesvol idee,zo bleek volgens bestuurslid René de Bie.

  Duurzaam veranderingstraject

  Het begrip wordt volgens hem nog wel vaak verkeerd gebruikt. “Een programma is iets anders dan een groot project. Bij programmamanagement gaat om een duurzaam veranderingstraject in organisaties. Een programma bestaat daarom meestal uit een reeks projecten om de gewenste veranderingen te realiseren in alle geledingen van de organisatie. Tijdens een van onze themasessies vertelde een van de leden, die bij Capgemini Academy werkt, over Change Management en een training die ze daarvoor hebben ontwikkeld. En het leek ons een goed idee om juist met onze hechte groep een keer zo’n training te volgen.”

  Mooie aanvulling

  “Het ging om een training op maat in drie blokken, met een afrondend en volwaardig examen waar alle deelnemers voor zijn geslaagd. Door de nadruk op de praktijk en de levendige discussies die we hebben gevoerd, moesten de leden na afloop nog wel even flink door de theorie. Maar het was door Capgemini Academy erg goed voorbereid en die praktijkinsteek maakte het voor ons ook echt relevant.”

  Nieuw gedrag

  “Overigens heeft de financiële crisis consequenties voor de programma’s in Nederlandse bedrijfsleven. Waar ze tot voor enkele jaren geleden een echt langlopend karakter hadden, zie je dat er nu vaak gekozen wordt voor projecten met een vast budget en vaste doorlooptijd. Directies willen graag in hetzelfde fiscale jaar resultaat van een programma zien. Ze nemen er de tijd niet meer voor, terwijl dat wel nodig is. Veranderingen zijn ingrijpend en vragen om nieuw gedrag. Je moet dat niet timeframes willen persen. Ik begrijp in deze tijdgeest die focus op korte termijnsucces wel maar effectieve en duurzame veranderingen vragen nu eenmaal om een visie en voldoende tijd om die visie te realiseren.”