• PRINCE2® met een scheutje ABN AMRO


  ABN AMRO Commercial Finance is een dochteronderneming van ABN AMRO Bank en richt zich volledig op debiteuren- en voorraadfinanciering voor klanten. Er werken 550 medewerkers vanuit vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. De buitenlandse collega’s zijn overgenomen van voormalig IFN Factoring, de Nederlandse medewerkers komen uit het oude Fortis Commercial Finance. Belangrijk was dat er meer gemeenschappelijke werkwijzen kwamen, onder meer voor de manier waarop projecten worden uitgevoerd. Leadership Development Manager Angela Hagen had al goede ervaringen met Capgemini Academy en trok aan de bel voor een PRINCE2® training op maat.   “Het is voor elke onderneming belangrijk om in projecten dezelfde taal te spreken en dezelfde methodieken te gebruiken, ook voor ons”, leidt ze haar verhaal in. “En met een verspreide medewerkerspopulatie over vier landen met ook nog eens heel andere achtergronden, viel er voor ons op dat punt eind 2013 veel te winnen. Dus toen de business daarover zijn licht kwam opsteken heb ik direct de PRINCE2® Foundation training voorgesteld. Nu heb ik die training zelf een keer gevolgd bij een ander instituut, maar dat kwam eigenlijk neer op het doorlezen van het lesboek. Zo moest het dus niet. Ik kende gelukkig Capgemini Academy nog, waar ik ooit twee trainingen heb gevolgd voor het faciliteren van workshops en later een training MSP® (Managing Succesful Programs). Waardevolle trainingen waar ik nog elke dag plezier van heb. En ik wist dat ze ook PRINCE2® trainingen geven dus het lijntje was snel gelegd.

  Maatwerk

  Ik vroeg Capgemini Academy een PRINCE2® training te ontwikkelen, doorspekt met onze eigen projectmethodes. Een stukje maatwerk dus, zodat het beter zou beklijven en ook direct toepasbaar zou zijn. Ik wilde bovendien dat zowel de projectmedewerkers deze training zouden volgen als de collega’s aan de zijde van de opdrachtgever. Beide partijen moeten beseffen hoe een project loopt. Zo voorkom je dat de opdrachtgever bijvoorbeeld halverwege het project meent de vraag nog te kunnen bijstellen zonder impact op de doorlooptijd en kosten. Een project doe je samen.

  Direct bruikbaar

  Capgemini Academy heeft zes trainingen gegeven; twee voor de opdrachtgevers en vier voor de projectmedewerkers. Bij elkaar zijn er zo’n kleine honderd mensen getraind, zowel hier als in Engeland en Duitsland. En de deelnemers toonden zich erg tevreden, hoewel het best pittig was door die combinatie PRINCE2® en onze eigen aanpak. Maar het was perfect voorbereid. De trainers komen ook altijd uit de praktijk en kunnen de theorie daar goed mee verenigen. Dat maakt de stof relevant en direct bruikbaar, zo wilde ik het. De trainingen van Academy zijn ook altijd levendig en interactief. Er gebeurt echt wat. En je ziet ook het resultaat terug in de wijze waarop binnen ACF met project management wordt omgegaan. In een groot aantal van de projecten is een steering committee benoemd en zijn de verantwoordelijkheden en doelen duidelijk gecommuniceerd. In alle landen zijn Program Management Officers benoemd die het totaaloverzicht hebben over alle lopende projecten in een land. Zij moedigen actief de toepassing van de PRINCE2® methodologie aan bij lokale project managers and management en bieden waar gewenst ondersteuning in de verdere uitrol hiervan.

  Goed werk

  Leuk te vermelden dat er in die periode een trainee van ABN AMRO bij ons werkte die meehielp de trainingen te organiseren. Die bemoeit zich nu elders bij de bank met projectmatig werken en haalt daar ook steeds Capgemini Academy bij. Het beste bewijs dat ze goed werk hebben geleverd. Ik wist dat al, mijn collega’s weten het nu ook.