• Werken aan persoonlijke verbetering


  Ymere is een slagvaardige en innovatieve woningcorporatie die ruim 83.000 woningen, winkels en commerciële terreinen bouwt en beheert. Ed de Myttenaere, manager ICT & Automatisering wilde zijn mensen een nieuwe groei-impuls geven en bewust maken van hun eigen persoonlijkheid, met sterke en te ontwikkelen vaardigheden. Nadruk lag daarbij niet op de vakkennis maar op houding- en gedragscomponenten. Met dat doel werden acht mensen vier maanden lang door Capgemini Academy gecoacht… Met resultaat!

   

   

  “Laat ik beginnen te zeggen dat aan dit project geen echt probleem ten grondslag lag”, begint Ed. “We willen als werkgever gemotiveerde medewerkers die op een plek zitten waar ze het best tot hun recht komen. Dat was het vertrekpunt. Een geplande reorganisatie was een goede aanleiding om daar naar te kijken en mensen bewust te maken van hun eigen functioneren. We hebben toen besloten om een aantal professionals in de organisatie, waaronder ook van mijn afdeling, een coachingtraject aan te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen. Door toeval kwam ik in contact met Capgemini Academy. Een gelukkig toeval want ik ben zeer tevreden over hun aanpak.

   

  Het proces begon voor de deelnemers met het invullen van een vragenlijst om vast te stellen waar ze in hun ontwikkeling stonden en op welke gedragscomponent het accent zou komen te liggen gedurende het coachingtraject. De uitkomsten werden eerst met henzelf besproken, in tweede instantie ook met mij als manager. In dat overleg stelden we gezamenlijk vast aan welke verbeterpunten gewerkt zou worden.

  Coaching on the job

  Het ging hier echt om coaching on the job, niet om een opleidingstraject. Capgemini Academy heeft daarvoor een heel praktische methodiek ontwikkeld (‘CTRL-Shift- Enter’). Elke dag ontving een deelnemer van zijn coach een mailtje met een korte opdracht die tijdens het dagelijkse werk kon worden uitgevoerd. Daarnaast kwam de coach elke week even langs en werd in een uur de voortgang met de deelnemer besproken. Een aanpak die weinig tijd vergde en toch veel impact had. In verband met de vertrouwensrelatie coach-medewerker was de manager heel bewust niet betrokken maar zag wel snel veranderingen. Mensen werden proactiever, kregen meer overtuigingskracht en stelden zich ook meer open in hun communicatie. Het geven en ontvangen van feedback is voor veel mensen bijvoorbeeld lastig, deze groep heeft daar duidelijk grote stappen in gemaakt.

  Zelfvertrouwen

  Het is altijd mooi om mensen te zien groeien in hun werk. Ze zijn extra gemotiveerd en stralen meer zelfvertrouwen uit. Dat is goed voor de medewerker en de organisatie. Het ontwikkelde zelfvertrouwen zorgde er ook voor dat twee deelnemers voor zichzelf tot de conclusie kwamen dat ze bij ons toch niet op hun plek zaten. Ook dat is in deze tijd een heel sterk signaal dat je in je kracht staat. Dat dwingt respect af en een goede begeleiding naar ander werk vanuit onze organisatie. Daar hebben we natuurlijk voor gezorgd. Al met al hebben de coaches van Capgemini Academy goed werk geleverd. En ik hoefde voor dit traject mijn mensen niet vaak te missen, het is allemaal gedaan tijdens het werk. Ook dat is een groot voordeel van deze aanpak. De tweede groep staat inmiddels klaar om te starten.”