Cyber security revisited, a tale on sharks and canoes

28 Juli 2016
Categorie:
Trends in IT

Cyber crime neemt toe. Daar kunnen we als bedrijven en individuen niet meer omheen.


Ook de impact van cyber crime neemt toe. Deze wordt groter, zowel in de breedte als in de diepte: steeds meer organisaties en bedrijfstakken worden daardoor geraakt en de impact van de aanvallen wordt steeds groter.
 
Ook de bewustwording van cyber security neemt toe, zowel absoluut doordat er steeds meer geld aan cyber security wordt besteed. Maar ook relatief, doordat de aandacht van de CEO hiervoor steeds meer gevraagd wordt.
 
Maxwell Keyte ziet in cyber crime, impact en bewustwording drie trends die hij graag wil delen. Op basis van deze trends is het de vraag hoe de organisaties en individuen van Nederland gaan reageren op deze trends in een wereld waarin IT, OT (Operational Technology) en IOT (Internet of Things) steeds dominanter worden. En tenslotte: Hoe ziet de toekomst van Cyber Security er uit?

 

Maxwell Keyte is verantwoordelijk voor Cyber Security binnen Capgemini voor continentaal Europa (AppsTwo). Maxwell adviseert organisaties over hun Cyber Security strategie, afhankelijk van hun huidige niveau van volwassenheid om te helpen de veiligheidsperimeter, doelstellingen en procedures vast te leggen.